created:
Last modified:
Permalink: kreidefossilien.de/1669

Search Results: "český brod"

section of the website: ? logically link: ? results per page:

12 Results found for "český brod"

Due to the lack of english content the search has been epxanded to the german section.
Tips for Searching:
  1. If no results were found, try to decrease the number of keywords or try to generalize them - instead of "Saxonian" try "Saxony"
1.
Kořistka, 1902. Antonín Frič: vzpomínky k sedmdesátým narozeninám [ebook]

Karl Kořistka, 1902. Antonín Frič: vzpomínky k sedmdesátým narozeninám [Antonín Frič: Erinnerungen zum 70. Geburtstag]: 1–79. + Publikationsverzeichnis: 1–6.

Ku významnému dni, jímž oslavujeme sedmdesdté narozeniny a zároveň půlstoleté působeni při museu českém Vds, mistra a učitele svého, snesli jsme hrst vzpomfnek těchto, bychom následníkOm zachovali obraz života tak činného, snah úsilovných, směřujících za určitým cílem, jež korunovány byly úspěchem, daleko mimo hranice vlasti uznaným. Znamená-Ii poslední ... 

2.
Zahálka, 1925. Bavorská a česká křída [ebook]

Le Crétacé de Baviere commence dans les Alpes de Baviere entre le lac de Constance et Salzbourg, oů il repose sur le Jurassique. Dans cette région le Crétacé ne forme à la surface terrestre qu'une bande étroite comprenant tous les...

BAVORSKÁ A ČESKÁ KŘÍDA. SUDETSKÝ ÚTVAR KŘÍDOVÝ A JEHO AEGUIVALENTY V ZÁPADNÍCH ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY. DIL I. SEPSAL CENEK ZAHÄLKA. ským Bavorský jezerem Přehled. útvar křídový počíná v Bavorských Alpách mezi Bodama Salzburgem, kde se pokládá na útvar jurský. Na povrch vychází tu jen úzký pruh s vrstvami od Neokomu jeho pokryt je tertierem. až k Senonu ... 

3.
Zahálka, 1924. Český útvar křídový v saské zátoce [ebook]

1. Úvod. Bylo především i. v Čechách, Sazku, sousedního skou Slezska. křídou. naší snahou sz. Moravě, Křídu Z tohoto prozkoumati stratigrafii české křidy, t. Kladsku a pak rozsířiti výzkum ten i do slezskou celého a českou území dohromady...

SBORNÍK STÁTNÍHO GEOLOGICKÉHO ÚSTAVU DOPLNĚK ČESKOSLOVENSKÉ SVAZKU III. — REPUBLIKY. 1923. ČESKÝ ÚTVAR KŘÍDOVÝ V SASKÉ ZÁTOCE. S 1 TABULKOU O 18 OBRAZCÍCH. SEPSAL ČENĚK 3, č. dopl. nam1. Úvod, 2. Oblasti 3. Stratigrafie oe. Reuss 1840 Geinitz 1839 Reuss 184. Reuss 1845—6 . Geinitz 1849—50 Reuss 1854. Reuss 1867 Gimbel 1867—8 Schlönbach i868 Krejčí ... 

4.
Velenovský & Viniklář, 1931. Flora cretacea Bohemiae IV [ebook]

Josef Velenovský & Ladislav Viniklář, 1931. Flora cretacea Bohemiae: Nové dodatky k české křídové květeně IV. Díl. - Neue Beiträge zur böhmischen Kreideflora. IV. Teil. Rozpravy Státního geologického ústavu c̆eskoslovenské republiky 5: 1–112.

| I Je | RAVY STi ÍBo PERO GEOLOGICKÉHO ÚSTAVU PNOKÉ REPUBLIKY (SVAZEK V. 2 open © CRETACEA BOHEMIAE. NOVÉ DODATKY ČESKÉ KŘÍDOVÉ KVĚTENĚ IV.DÍL © Prof, Dr. J. VELENOVSKÝ © Dr. LADISLAV VINIKLÁŘ (MIT DEUTSCHEM TEXT —S 10 TABULKAMI PŘEDLOŽENO DNE 29. PROSINCE 1930 -S V PRAZE 1931 NÁKLADEM STÁTNÍHO GEOLOGICKÉHO ÚSTAVU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY PODPOROU ... 

5.
vollständige Bibliographie [ebook]

1956 Datensätze – Die letzten 25 Neuzugänge anzeigen [This section requires a browser that supports JavaScript and iframes.] Export der vollständigen Bilbiographie nach BibTeX (kreidefossilien-bibliographie.bib = Permalink: kreidefossilien...

 ... centralis (Ceský ústav ochrany prírody, stredisko) Praha 15: 7–14. Knobloch, E., 1986. Vyšehořovice u Českého Brodu – světově proslulé naleziště křídové flóry : Vyšehořovice bei Český Brod – eine weltbekannte Fundstelle von Pflanzen aus der Kreide – Bohemia centralis (Ceský ústav ochrany prírody, stredisko) Praha 15: 15–27. Kennedy, W.J., Juignet ... 

6.
Velenovský, 1890. Květena českého cenomanu [ebook]

Předmluva. Práce tato jest dokončením studií o křídové floře české, jež bohužel pro různé příčiny nemohly zahrnuty býti v jediném souvislém díle, nýbrž roztříštěny jsou v následujících pojednáních: Die Flora der böhm. Kreideformation...

ABHANDLUNGEN der mathematisch - naturwissenschaftlichen Klasse der königlich böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften vom Jahre 1999—196900. VIL Folge, 3. Band. Mit 16 Tafeln. DAL PRAG 1890. Verlag der kgl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck von Dr. Ed. Grégr. In Commission bei Fr, Řivnáč.F3839. ROZPRAVY třídy mathematicko - přírodovědecké ... 

7.
Katzer, 1892. Geologie von Böhmen [ebook]

Friedrich Katzer, 1892. Geologie von Böhmen. Der geognostische Aufbau und die geologische Entwickelung des Landes. Mit besonderer Berücksichtigung der Erzvorkommen und der verwendbaren Minerale und Gesteine. (I. Taussig) Prag: 1–1606 (1068 Abbildungen, 4 Porträts, 3 Kartenbeilagen).

Franz Xav .. Max. Zippe, Augut Eman. Reuss. Johann Krejcf, „„. 1825, t '.'1 1887. Joachim Barrande. Geologie. von Böhmeri. Der geognostische Aufbau und die geolgische Entwickelung des Landes. lit besonderer BerfictsichtiPll! er Ernorlommen nnd der . nrwondbaren MineralB nnd ßestoino. 1 Von Dr. Friedrich Katzer. - .. llit 1068 Abbildungen im Texte ... 

8.
Fritsch, 1882. Ueber Insecten aus der böhmischen Kreideformation [ebook]

Antonín Frič (=Anton Fritsch), 1882. Fossile Arthropoden aus der Steinkohlen- und Kreideformation Böhmens : 2. Ueber Insecten aus der böhmischen Kreideformation. Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients (Wilhelm Braumüller) Wien 2: 1-7.

BEITRÄGE ZUR PALÄONTOLOGIE ÖSTERREICH-UNGARNS UND DES ORIENTS HERAUSGEGEBEN VON E. V. MOJSISOVICS UND /VL, NEUMAYI\. II. BAND. KilS.C0yP.200L LIBMRY lAKVAM UKiVESSITY MIT 3o TAFELW und i HOLZSCHNITTE. WIEN, 1882. ALFRED HOLDER K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER. FOSSILE ARTHROPODEN AUS DER STEINKOHLEN- UND KREIDEFORMATION BÖHMENS. Dr. ANTON FRITSCH ... 

9.
Die paläontologische Literatur (Kreide) über Sachsen & Böhmen

Der Export der vollständigen Bibliographie nach BiBTeX ist hier möglich. 1. Allgemeines 2. Paläozoologie 2.1 Mikro- & Nannofossilien: Foraminifera, Radiolaria, Dinoflagellata, ... 2.2 Porifera 2.3 Anthozoa (und andere Cnidaria) 2...

 ... B – Prírodní vedy (Národni muzeum) Praha 42 (1–2): 99–115. Knobloch, E., 1986. Vyšehořovice u Českého Brodu – světově proslulé naleziště křídové flóry : Vyšehořovice bei Český Brod – eine weltbekannte Fundstelle von Pflanzen aus der Kreide – Bohemia centralis (Ceský ústav ochrany prírody, stredisko) Praha 15: 15–27. Kvaček, J., 1989. A new Cenomanian ... 

10.
Paleontological literature of the Bohemo-Saxonian Cretaceous

The complete bibliography can be exported to the BiBTeX-format here. 1. General/Miscellaneous 2. Palaeozoology 2.1 Micro- & Nannofossils: Foraminifera, Radiolaria, Dinoflagellata... 2.2 Porifera 2.3 Anthozoa (and other Cnidaria) 2...

 ... B – Prírodní vedy (Národni muzeum) Praha 42 (1–2): 99–115. Knobloch, E., 1986. Vyšehořovice u Českého Brodu – světově proslulé naleziště křídové flóry : Vyšehořovice bei Český Brod – eine weltbekannte Fundstelle von Pflanzen aus der Kreide – Bohemia centralis (Ceský ústav ochrany prírody, stredisko) Praha 15: 15–27. Kvaček, J., 1989. A new Cenomanian ... 

11.
Seifert, 1955. Stratigraphie und Paläogeographie des Cenomans und Turons im sächsischen Elbtalgebiet

INHALT Einführung Überblick über die neuere Literatur und methodische Bemerkungen Petrostratigraphische Gliederung Bemerkungen zu den präcenomanen Verwitterungsbildungen Cenoman Crednerien-Schichten Basale Grundschotter, Kiese und...

DR SE GEOLOGIE Fi *TU BERGAKADEMIE FREIBERG ITFREIBERGER FORSCHUNGSHEFTE C14 Mitteilungen aus dem Staatlichen Museum für Mineralogie und Geologie zu Dresden, N. F. Nr. 71 - 1955 ereltung_ FREIBERGER FORSCHUNGSHEFTE Herausgegeben vom Rektor der Bergakademie Freiberg C14 GEOLOGIE ALFRED SEIFERT Stratigraphie und Paläogeographie des Cenomans und Turons ... 

12.
Ziegler, 1984. Family Pleurotomariidae from the Bohemian Cretaceous Basin [ebook]

FAMILY PLEUROTOMARIIDAE SWAINSON, 1840(GASTROPODA, ARCHAEOGASTROPODA)FROM THE BOHEMIAN CRETACEOUS BASIN INTRODUCTION This paper deals with the family Pleurotomariidae SWAINSON, 1840 from sediments of the Bohemia n Cretaceous Basin...

SBORNIK NARODNiHO MUZEA V PRAZE ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE XXXIXB (1984), NO.4 REDAKT0 R\: JI Ri CE JKA VACLAV ZIEGLER Polobske muzeium Podebrody FAMILY PLEUROTOMARIIDAE SWAINSON, 1840 (GASTROPODA, ARCHAEOGASTROPODA) FROM THE BOHEMIAN CRETACEOUS BASIN INTRODUCTION This paper deals with the family Pleurotomariidae SWAINSON, 1840 from sediments of ... 

Ergebnisseiten: 1

Nothing found? Try a search within the literature database.