Erstellt:
Aktualisiert:
Permalink: kreidefossilien.de/8

Suchergebnisse: "literatur"

Suchbereich: ? logische Verknüpfung: ? Ergebnisse pro Seite:

389 Ergebnis(se) für "literatur" gefunden

Hinweise zur Suche:
  1. Sollten keine Dokumente gefunden werden, bitte die Zahl der Suchbegriffe reduzieren.
  2. Verallgemeinern Sie gegebenenfalls ihre Suchbegriffe: anstelle von "Dresdner", lieber nach "Dresden" suchen, etc.
  3. TIPPS zur Suchfunktion
141.
Počta, 1903b. Beiträge zur Kenntnis der Kalkschwämme aus der Kreideformation [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Příspěvky k poznáni vápenitých hub z křidového útvaru. Podava.Prof. Dr. Filip Počta(S dvojitou tabulkou.)(Předlo!eno dne 24. dubna 1903.) Vápenité houby zkamenělé poprvé popsal K.A. ZitteI ve známém svém díle (Lit. čis. 1.) a sice...

ROZPRAVY LESKE AKADEMIE CÍSARE FRANTISKA JOSEFA III PRO VEDY, SLOVESNOST A UMENÍ. TRIDA JI. (MATHEMATlCKO-PRÍRODNICKÁ.) ROCNÍK XII. (1903.) V PRAZE. NÁKLADEM tESKÉ AKAOEMIE CíSARE FRANTIŠKA JOSEF A PRO VEDY, SLOVESNOST A UMENI. 1903. :Jrgr ,zeG.ly Co le ROZPRAVY CESKÉ AKADEMIE CÍSARE FRANTISKA JOSEFA PRO VEDY, SLOVESNOST A. UMENÍ. v TRIDA II. (MATHEMATICKO-PRÍRODNICKA ... 

142.
Počta, 1903a. Über einige neue Schwämme der Kreideformation [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

O některých nových houbách z křidového útvaru PodáváProf. Dr. Filip Počta.(Se 2 tabulemi)Předloleno dne 30. ledna 1903. Během 18 let, kterážto doba uplynula od uveřejnění třetího dílu mého pojednání o houbách českého křidového útvaru...

 ... leptáním kyselinou solnou byly vyluhovány tak, že zanechaly stopy v podobe negativních otiskti. 5. Vápenité houby jen zrídka ukazují ve vláknech svých jehlice, obycejne diactiny. Literatura ceských hub kridových málo jest cetná; dosud pracovali o zkamenelinách techto pisatel techto rádek a prof. C. Zahálka v Roudnici, který popsal vetšinou tvary z ... 

143.
Pietzsch, 1914. Verwitterungserscheinungen der Auflagerungsfläche des sächsischen Cenomans
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Die Ablagerungen der Kreideformation beginnen in Sachsen mit cenomanen Schichten, welche diskordant auf paläozoischem Gebirge auflagern. Dieses ist gerade im Verbreitungsgebiet der Kreide recht kompliziert gebaut, und zwar beteiligen...

 ... der k. k. Geo1. Reichsaust, 1910, S. 179-214.5.96 Über die Ursache der eigentümlichen rotlehmigen 'Veto.; witterung des Kreideuntergrundes :finden sich keine Angaben' in der Literatur. Da sie jedoch an die Überdecku:ng' l1iI.it J cenomanen Schichten geknüpft zu sein scheint, könnte mi.j geneigt sein, sie mit dieser selbst in kausalen ZusanlInenk&lg ... 

144.
Weinzettl, 1884. O aporhaidkách (Rostellariích aut.) českého útvaru křídového [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

O aporhaidkách (Rostellariích aut.) českého útvaru křídového.Napsal V. Weinzettl, assist. palaeont. odděleni českého musea. (Pokračování.) (S vyobr. č. 10.) 5. Aporhais acanthochila Wein. (Obr Č. 10. 2, 3.).Na ulitě ohlé napočítati...

dle originalu z Března. - 4) Ap. Schlottheimi Rom. Dle origio. z Dotánky. Vyobraz. vzato z pojednáni prof. dra Ant. Friče o Jizerských vrstvách. - 5) Ap. coarctata Geio. Dle originaln z C. Kamenice a 6) z Března. - 7) Ap papilionacea Goldf. Vyobrazeni vzato ze spisu Goldfussova. - 8) Ap. megaloptera Reuss. Dle originalu z Dřínova a 9) z Března. - v ... 

145.
News
kreidefossilien.de » Suchen »

News

146.
Počta, 1885.O zkamenělých houbách českého křidového útvaru [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Filip Počta, 1885d. O zkamenělých houbách českého křidového útvaru [~Die versteinerten Schwämme der böhmischen Kreideformation] Vesmir. Obrázkový časopis pro šíření věd přírodních. Prag. XIV: 67–69, 163–164, 235–237, 271–273.

Ročník. čtrnáctý. RHPůnmsmann ŠÍ "Čena oólého ročníku e' zl v Praze. Vkomisí:knihkupectví Dra.. Ed. Grégra a Ed. Valečky.163 strašná satira na „přísné“ zákony: honebné, která vydala. přece většina státův amerických na.ochranu zvěři. Ve Spojených obcích těší se ovšem nádějí, že v budoucnosti rozšíří "se fam místo bůvolů: miliony jiného skotu, až jen ... 

147.
Krenkel, 1914. Zur Gliederung der Kreideformation in der Umgebung von Dresden [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

2. Zur Gliederung der Kreideformation in der Umgebung von Dresden Von Herrn E. KRENKEL. Leipzig, den 23. September 1913. In den Erläuterungen zur Sektion Dresden der geologischen Spezialkarte von Sachsen hat R. Beck innerhalb der...

 ... gleichaltrigen Ablagerungen zu tun. - Zur Gliederung der sächsischen Kreide, vor allem in der Umgebung von Dresden, mag noch folgendes bemerkt werden: Die Cenomans besitzt der Literatur erwähnte keine Selbständigkeit. Facies des unteren Cenomans „Crednerienstufe“ pflanzen überall von als Crednerienstufe ist nur tiefste Zone Sie ist eine pflanzenführende ... 

148.
Tuppy, 1912. Die als cenoman beschriebenen Kreidesedimente von Budigsdorf und Umgebung [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Johann Tuppy, 1912. Die als cenoman beschriebenen Kreidesedimente von Budigsdorf und Umgebung. Zeitschrift des mährischen Landesmuseums (Mährische Museumsgesellschaft) Brunn 12 (1): 12–32.

 ... lJnter-Turon leitenden InocC}"mnll.'; lalJiatu-.; Sr.fdol!. vel'l.eichnet finden., darf llIlS nicht allzusebl' beirren . Dieses Fos~il wird nämlich in der einschlägigen ] literatur öfter als Glied der Pl'iescncl' Ffluna angefiihl't. so daß uns sein ~:1.mc unter den Budigsdorfer P etrefakten niellt zu bf'fremllen hraucht. (1\1al1 verglciehe f.. B ... 

149.
Perner, 1897. Foraminifery vrstev Bělohorských [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Über die Foraminiferen der Weissenberger Schichten. Von DR. JAR. PERNER, Assistenten an der palaeontologischen Abtheilung des königl. böhm. Museums in Prag. (Resumé des böhmischen Textes.) Vorrede. Die vorliegende Arbeit bildet die...

 ... poprvé vyškytají, neb nebyly dříve jako takové charakter isovány. Synonyma hlavně uvedena jsou dle prací Parkera, Jonese a Brady-ho o nomenklatuře foraminifer (Viz seznam literatury v citované mé monografii p. 17.) z části dle Brady-ho díla o foraminiferách Challengerových, a Jonesova díla o foraminiferách z cragu. Literatura druhů (ovšem jen důležitější ... 

150.
Kořistka, 1902. Antonín Frič: vzpomínky k sedmdesátým narozeninám [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Karl Kořistka, 1902. Antonín Frič: vzpomínky k sedmdesátým narozeninám [Antonín Frič: Erinnerungen zum 70. Geburtstag]: 1–79. + Publikationsverzeichnis: 1–6.

 ... skromně, opatrně a nedůvěřivě, dokud nemáme celou jistotu! - Potom následoval krátký výslech, jak to je s kreslením od ruky, umím-Ii cizi jazyky, abych rozuměl originálům odborné literatury. Naposled přidělil mně pan professor jakožto předmět mého studia -mechovky (Bryozoa), které ve značném množstvi uloženy v zásuvkách jedné skříně očekávaly tam ... 

151.
Schönfeld, 1926. Bemerkenswerte Rippeln im Turon von Pirna [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Bemerkenswerte Rippeln Im Turon von Pirna.Von G. Schönfeld in DresdenMit Tafel 6.G. SCHÖNFELD Ganz unerwartet ist dieser vorzügliche Beobachter mitten aus einem Leben gerissen worden, das ganz seiner Lehrertätigkeit und derForschung...

 ... sich so auffallend von den kleinen unterscheiden, wie sie in Buntsandstein und Muschelkalk häufig vorkommen, sind sonst nirgends in unsrer Kreide zu beobachten. Auch in der Literatur und durch Nachfrage bei unseren Fachleuten habe ich nichts darüber erfahren können. Es scheint mir deshalb von Bedeutung, diese Gebilde vor ihrer Zerstörung durch Bilder ... 

152.
d'Archiac, 1847. Rapport sur les fossiles du Tourtia [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Étienne-Jules-Adolphe d'Archiac, 1847. Rapport sur les fossiles du Tourtia: légués par M. Léveillé à la Société géologique de France. Mémoires de la Société Géologique de France, 2ème série Paris 2 (=1846) (1): 291–351.

MÉMOIRES SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE . DE FRANCE.Ge trouve à Londres. Cuez BOSSANGE, BARTHÈS er LOWELL, Ligrares , 1#, GREAT MARLBOROUGH STREET. PARIS. — IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Imprimeurs de la Société géologique de France, RUE JACOB, 50.MÉMOIRES DE LA SOCIÈTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. DEUXIÈME SÉRIE. Tome deuxième. — Première parte. PARIS, P. BERTRAND ... 

153.
Frič & Bayer, 1902. Nové ryby českého útvaru Křidového. I. [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Antonín Frič & František Bayer, 1902. Nové ryby českého útvaru Křidového. I. [Neue Fische aus der böhmischen Kreideformation]. Palaeontographica Bohemiae VII. Ceská akademie ved a umení. Trída 2: 1-18.

 ... Věstníku, roč. VII., pak článek »Z přírodnických museí pařížských a švýcarských« tamtéž, roč. X.). Není nutno, abychom tu v úvodní části své práce položili rozsáhlý nějaký seznam literatury. Spisy, ku kterým čtoucího odkázati dlužno, citovány jsou dále při jednotlivých popisech a zde stůjž jen seznam prací, jež musí nezbytně znáti ten, kdo by se s ... 

154.
Herm (Hrsg.), 1983., 2. Symposium Kreide, München 1982 [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

INHALT REGIONALE BEITRÄGE ZUR PALÄOGEOGRAPHIE UND GEODYNAMIK BIRKELUND, T. & HAKANSSON, E.: The Cretaceous of North Greenland — a stratigraphic and biogeographical analysis 7 MORTIMORE, R. N.: The stratigraphy and sedimentation...

Zitteliana Abhandlungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie 2. SYMPOSIUM KREIDE München 1982 lUtS UNESiO Zitteli 2. Symposium Kreide 723 Seiten München, I.Juli 1983 ISSN 0373-9627 Zitteliana Abhandlungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie 2. SYMPOSIUM KREIDE MÜNCHEN 1982 MÜNCHEN ... 

155.
Bayer, 1916. Die Saurier der böhmischen Kreideformation. Eine Revision [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Die Saurier der böhmischen Kreideformation. Eine Revision. 1) Von Dr. Franz Bayer. Professor Dr. Anton Frič († am 11. November 1913) hat über die Reptilien der böhmischen Kreideformation zwei Monographien publiziert ; die erste im...

Die Saurier der böhmischen Kreideformation. Eine Revision.^) Von Dr. Franz Bayer. Professor Dr. Anton Fric (f am 11. November 1913) hat über die Reptilien der böhmischen Kreideformation zwei Monographien pubhziert ; die erste im J. 1878,'^) die andere um 27 Jahre später.^) Am Titelblatte dieser zweiten Arbeit bin ich als Mitarbeiter angeführt. Obzwar ... 

156.
Müller, 1929. Die geologische Sektion Deutsch-Gabel des Kartenblattes Rumburg-Warnsdorf [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

B. Die Ablagerungen der Kreideformation. Böhmen wurde erst in der Mitte der Kreidezeit vom Meere überflutet. Auch in der Sektion D. Gabel dürften alle Ablagerungen dieses Meeres, also alle Stufen der Oberkreide vom Zenoman bis zum...

SBORNIK STATNIHO GEOLOGICKEHO USTAVU CESKOSLOVENSKE REPUBLIKY. ROGNIK 1928-1929. SVAZEK VII. SBORNIK DU SERVICE GEOLOGIQUE DE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE. VOL. VII, 1928-1929. STERN V PRAZE. TISKEM STÄTNI TISKÄRNY Od. _Za redakci odpovidä Feditel üstavu. Autori odpovidaji sami za obsah svjch pojednäni,DSBORNIK rund STATNIHO GEOLOGICKEHO USTAVU CESKOSLOVENSKE ... 

157.
Velenovský & Viniklář, 1926. Flora cretacea Bohemiae I [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Josef Velenovský & Ladislav Viniklář, 1926. Flora cretacea Bohemiae: Nové dodatky k české křídové květeně I. Díl. - Neue Beiträge zur böhmischen Kreideflora. I. Teil. Rozpravy Státního geologického ústavu c̆eskoslovenské republiky 1: 1–57.

FLORA CRETACEA BOHEMIAE NEUE BEITRAGE ZUR BÖHMISCHEN KREIDEFLORA I. TEIL (MIT 7 TAFELN) von Prof. Dr. J. VELENOVSKY und Dr. LADISLAUS VORGELEGT DEN 22. NOVEMBER 1926 VINIKLÄRVORWORT. Das vorliegende Werk benen Pflanzenreste auch neue Arten in aus soll nicht den eine Revision der bisher beschrie- nur cenomanen Kreideschichten Böhmens, sondern Beschreibungen ... 

158.
Velenovský & Viniklář, 1927. Flora cretacea Bohemiae II [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Josef Velenovský & Ladislav Viniklář, 1927. Flora cretacea Bohemiae: Nové dodatky k české křídové květeně II. Díl. - Neue Beiträge zur böhmischen Kreideflora. II. Teil. Rozpravy Státního geologického ústavu c̆eskoslovenské republiky 2: 1–54.

FLORA CRETACEA BOHEMIAE NEUE BEITRÄGE ZUR BÖHMISCHEN KREIDEFLORA II. TEIL (MIT 10 TAFELN) voN Prof. Dr. J. VELENOVSKY und Dr. LADISLAUS VINIKLAR VORGELEGT DEN 23. OKTOBER 1927 &GLEICHENIA OTRUBENSIS BAYER 1899. Taf. XV, Fig. 1-8. Bayer richtig beschriebene Gleichenia von Otruby bei Schlan fanden wir in zahlreichen Stücken, von denen die große Platte ... 

159.
Velenovský & Viniklář, 1929. Flora cretacea Bohemiae III [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Josef Velenovský & Ladislav Viniklář, 1929. Flora cretacea Bohemiae: Nové dodatky k české křídové květeně III. Díl. - Neue Beiträge zur böhmischen Kreideflora. III. Teil. Rozpravy Státního geologického ústavu c̆eskoslovenské republiky 3: 1–33.

ROZPRAVY STÁTNíHO GEOLOGICKÉHO ÚSTAVU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY SVAZEK FLORA CRETACEA BOHEMIAE NOVÉ DODATKY K ČESKÉ KŘíDOVÉ KVĚTENĚ lIL DíL Prof. Dr. J. VELENOVSKÝ Dr. LADISLAV VINIKLAŘ (MIT DEUTSCHEM TEXT) - SE 6 TABULKAMI PŘEDLOŽENO DNE 15. LEDNA 1929 V PRAZE 19'2"9 NÁKLADEM STÁTNtno OEOLOGICK~HO ÚSTAVU CESKOSWVENSKÉ REPUBLIKY s PODPOROU, JIZ OBDRZELI ... 

160.
Wagner, 1902. Die mineralogisch-geologische Durchforschung Sachsens in ihrer geschichtlichen Entwickelung
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Die Erforschungsgeschichte des heimathlichen Bodens ist so alt wie die Menschheit, die ihn bewohnt. Die ersten neolithischen Jäger, die, den Flussläufen folgend, Einzug in unser Land hielten, waren die ersten Geognosten. Sie durchsuchten...

ISIS in Dresden. Herausgegeben von dem Redactions-Comite. Jahrgang 1902. Jannai bis Juni. Mit 2 Tafeln. Dresden. In Commission der K. Sächs. Hofbuchhandlung H. Burdach. 1902. P CRedactions-Comitee für 1902. Vorsitzender: Prof. Dr. Fr. Foerster. Mitglieder: Prof. Dr. J. Deichmüller, (ich. Hofrath Prof. Dr. O. Drude, Prof. Dr. B. Kalkowsky, Geh. Hofrath ... 

Ergebnisseiten: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8|9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20

Nicht fündig geworden? Versuchen Sie es mit der Suche in den Literaturnachweisen