Erstellt:
Aktualisiert:
Permalink: kreidefossilien.de/418

Velenovský, 1890. Květena českého cenomanu

tags: velenovsky, cenoman, flora, böhmen, paläobotanik
Velenovsky: Über die Flora des Cenomans von Böhmen
Velenovsky: Über die Flora des Cenomans von Böhmen
Josef Velenovský, 1890. Květena českého cenomanu - Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften (königl. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften) Praha [=Rozpravy Třídy mathematicko-přírodovědecké Královské České Společnosti Náuk]1889–1890 (3): 1–75.

Abstract

Předmluva.

Práce tato jest dokončením studií o křídové floře české, jež bohužel pro různé příčiny nemohly zahrnuty býti v jediném souvislém díle, nýbrž roztříštěny jsou v následujících pojednáních:

Die Flora der böhm. Kreideformation. Wien. Beiträge zur Paläontologie Österreich-Ungarns und des Orients. 4 Theile.
Die Gymnospermen der Kreideformation. Prag, 1887.
Die Farne der böhm. Kreideformation. Prag, 1888. Abhandl. der kön. böhm. Gesell. der Wiss.
Über einige neue Pflanzenformen der böhm. Kreideformation. Prag, 1887. Sitzber. der kón. böhm. Gesell. der Wiss.
Neue Beiträge zur Kenntniss der Pflanzen des böhm. Cenomans. Prag, 1886. Sitzber. der kön. böhm. Gesell. der Wiss.

Celá tato práce rozděluje se na dva oddíly, z nichž prvý obsahuje systematické pojednání o druzích rostlin, jež buď až posud nebyly uveřejněny, buď novými nálezy starší pozorování doplňují neb opravují. Vybral jsem zde jen druhy, nalezené v bohatém a dobře zachovalém stavu, řídě se přesvědčením, že popisování palaeontologických objektů špatně zachovalých a určení naprosto neschopných stává se jen břemenem v literatuře. A i tam, kde - dosti dobře zachovalé zbytky rostlinné měli jsme po ruce, v posudcích svých o významu jich snažili jsme se omezovati, nebylo-li tu patrných důkazů ve smyslu botaniky žijící. Připojené otisky listů dvouděložných jsou jen nejvybranější částí druhů buď hojně se vyskytujících neb zvláště „charakteristických. Zvláště poznamenáváme, že ani tímto příspěvkem ani pracemi dřívějšími není celý material flory českého cenomanu vyčerpán, obsaženoť jest již v samých chovalosti nebezpečno popisovati. A druhů, jichž novým hledáním v nalezištích snadno lze ještě získati, tuším celou řadu.

TaxonFinder

Taxonomic ranks shown on mouse-hover may differ from the taxonomic alignment in the publication. Because of the multiple appearances of genera in different taxonomic kingdoms (e.g. Siphonia is a genus in Protozoa→Granuloreticulosea and Animalia→Demospongea) you should verify the taxon (its rank) with the publications description or the link to the Paleobiology Database. Additionally, due to the lack of data at the source "Catalog of Life" perhaps no further data for an extinct taxon is provided here at all.

Related content

additional Info

no remarks yet