Erstellt:
Aktualisiert:
Permalink: kreidefossilien.de/1857

Zahálka, 1924. Český útvar křídový v saské zátoce : Die böhmische Kreideformation in der sächsischen Bucht

tags: zahalka, elbtalgruppe
Fundorte in der sächsischen Kreide mit der „Zonengliederung“ nach Zahálka
Fundorte in der sächsischen Kreide mit der „Zonengliederung“ nach Zahálka
Čeněk Zahálka 1924. Český útvar křídový v saské zátoce (Die böhmische Kreideformation in der sächsischen Bucht). Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky 1923 (3): 1–211.

Read online

no stream available - check on "sources" for further informations

Abstract

1. Úvod.

Bylo především i. v Čechách, Sazku, sousedního skou Slezska. křídou. naší snahou sz. Moravě, Křídu Z tohoto prozkoumati stratigrafii české křidy, t. Kladsku a pak rozsířiti výzkum ten i do slezskou celého a českou území dohromady zbývá nám ještě své práce z let 1884 až 1908 o větším dile křídy nebylo ještě pojednáno. To stalo se v přítomném naší bylo srovnati výsledky ních zemích střední Evropy. této stratigrafie Z posledních se zvali jsme uveřejniti sudet- výsledky v Sasku, pokud o něm spisu. Druhou snahou stratigrafiemi křídy v západ- studií srovnávacích uveřejnili jsme až posud srovnání české křídy s křídou ve východní části pánve francouzské a s křídou v severozápadním Německu. Nyní budeme podobným způsobem pokračovati do Bavor, Belgie, do některých okrsků Francie s přílehlým pobřežím Anglie.

[…]

86. Die böhmische Kreideformation in der sächsischen Bucht.
(Résumé des böhmischen Textes.)

Im Laufe von mehr als 40 Jahren beschäftigten wir uns mit der stratigraphischen Durchforschung der sudetischen, besonders der böhmischen Kreide. Unter dem Namen „die böhmische Kreide“ verstehen wir die Kreide in Böhmen, im nw. Mähren, in Sachsen und Glatz. Die böhmische und schlesische Kreide nennen wir zusammen „die sudetische Kreide“. Die gegenwärtige Arbeit ist der sächsischen Abtheilung der böhmischen Kreide gewidmet. Unsere Bemühungen gingen auch dahin, die sudetische Kreide mit der Kreide der westlichen Länder Mitteleuropas in der Natur selbst zu vergleichen. Die Resultate dieser Durchforschung veröffentlichten wir teilweise in den Studien: Die Sudetische Kreideformation und ihre Aequivalente in den westlichen Ländern Mitteleuropas: I. Abt. Die westböhmische Kreide und die Kreide im östlichen Bassin de Paris; Il. Abt. Die nordwestdeutsche und die böhmische Kreide. Das Verzeichnis unserer 66 Schriften über die böhmische Kreide befindet sich in der Abhandlung: Východočeský útvar křídový. Část severní s Kladskem a Slezskem. (Die ostböhmische Kreide, nördl. Abt. mit Glatz u. Schlesien.)

[…]

Pictures from the publication

no pictures available

TaxonFinder

Taxonomic ranks shown on mouse-hover may differ from the taxonomic alignment in the publication. Because of the multiple appearances of genera in different taxonomic kingdoms (e.g. Siphonia is a genus in Protozoa→Granuloreticulosea and Animalia→Demospongea) you should verify the taxon (its rank) with the publications description or the link to the Paleobiology Database. Additionally, due to the lack of data at the source "Catalog of Life" perhaps no further data for an extinct taxon is provided here at all.

Related content