Erstellt:
Aktualisiert:
Permalink: kreidefossilien.de/1637

Počta, 1903a. O některých nových houbách z křidového útvaru [Über einige neue Schwämme der Kreideformation]

tags: pocta, porifera, kutna hora
F. Pocta über Schwämme aus der Gegend von Kutná Hora (Kuttenberg)
F. Pocta über Schwämme aus der Gegend von Kutná Hora (Kuttenberg)
Počta, 1903a. O některých nových houbách z křidového útvaru [Über einige neue Schwämme der Kreideformation]. Rozpravy Ceské Akademie v Praze : Trída 2 12 (14): 1-10.

Read online

no stream available - check on "sources" for further informations

Abstract

 O některých nových houbách z křidového útvaru

Podává
Prof. Dr. Filip Počta.
(Se 2 tabulemi)
Předloleno dne 30. ledna 1903.


Během 18 let, kterážto doba uplynula od uveřejnění třetího dílu mého pojednání o houbách českého křidového útvaru, nahromadily se ve sbírkách musea král. českého nové zásoby, z nichž s laskavým povolením ředitele palaeontologického oddělení p. prof. Dr. A. Friče některé zvlášť zajímavé aneb nové tvary tuto popsati míním.

Hlavním pramenem těchto přírůstků byla sběratelská činnost p. F. Hudy, c. k. cestmistra v Hoře Kutné; některé kusy darovány byly panem
inž. Valtrem.

Jsou to nálezy, pocházející z nejspodnějších, mořských vrstev našeho křidového útvaru, to jest z vrstev korycanských a jsou vesměs, jako ostatní zkameněliny z tohoto obzoru geologického, na povrchu svém odřené, často až jakoby ve vodě oválené.

Tím se vysvětluje, že jen výjimkou bylo možno část méně porušeného povrchu nalézti a popsati. Stav, v jakém kostra těchto hub se zachovala, jest dosti různý i z naleziště téhož j většinou nikoli příznivý.

Houby z řádu Hexactinellidae pravidlem mají kostru dobře zachovanou. Houby z řádu Lithistidae zřídka vyznamenávají se kostrou úplnou.
Možno zde pozorovati následující stupně:
1. Z kostry zbyly jen některé malé části; po leptání kusu těla houbového kyselinou chlorovodíkovou zbudou některé jehličky osamotnělé. Pro zkoumání tvaru jehlic - jsou to obyčejně rhizoclony *) - jest to stav výhodný.

Pictures from the publication

no pictures available

TaxonFinder

no scientific (taxonomic) names found

Related content

additional Info

no remarks yet