Erstellt:
Aktualisiert:
Permalink: kreidefossilien.de/8

Suchergebnisse: "litomyšl"

Suchbereich: ? logische Verknüpfung: ? Ergebnisse pro Seite:

5 Ergebnis(se) für "litomyšl" gefunden

Hinweise zur Suche:
  1. Sollten keine Dokumente gefunden werden, bitte die Zahl der Suchbegriffe reduzieren.
  2. Verallgemeinern Sie gegebenenfalls ihre Suchbegriffe: anstelle von "Dresdner", lieber nach "Dresden" suchen, etc.
  3. TIPPS zur Suchfunktion
1.
vollständige Bibliographie [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Literatur

1876 Datensätze – Die letzten 25 Neuzugänge anzeigen [This section requires a browser that supports JavaScript and iframes.] Export der vollständigen Bilbiographie nach BibTeX (kreidefossilien-bibliographie.bib = Permalink: kreidefossilien...

 ... kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt (Alfred Hölder) Wien 68 (1–2): 119–122. Želízko, J.V., 1920. Nekolik poznámek k stratigrafii křídového útvaru okolí Morašic u Litomyšle – Rozpravy Ceské akademie ved a umení. Trída II, Mathematicko-prírodnická (Nákladem ceské Akademie ved a umení) Praha 29 (11): 1–4. Želízko, J.V., 1921. Přehled křídové ... 

2.
Fritsch, 1901. Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation. 7. Perucer Schichten (Ergänzung) [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

VORWORT. In der ersten Publication des Comités für Landesdurchforschung i. J. 1870, wo ich die palaeontologische Untersuchung der einzelnen Schichten der böhmischen Kreideformation in Angriff nahm, waren unsere Kenntnisse über deren...

VORWORT. In der ersten Publication des Comités für Landesdurchforschung i. J. 1870, wo ich die palaeontologische Untersuchung der einzelneu Schichten der böhmischen Kreideformation in Angriff nahm, waren unsere Kenntnisse über deren tiefste Lagen „die Perucer Schichten" noch so spärlich, dass ich mit deren Zusammenfassung bloss 4 Seiten füllen konnte ... 

3.
Želízko, 1918. Neuer Beitrag zur Kenntnis der Gervillien der böhmischen Oberkreide [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Jan Vratislav Želízko, 1918. Neuer Beitrag zur Kenntnis der Gervillien der böhmischen Oberkreide. Jahrbuch der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt (Lechner) Wien 67 (2): 337-340

Mit einer Tafel (Nr. VIII;. Nach Veröffentlichung meines Beitrages zur Kenntnis der Gervillien der böhmischen Oberkreide (Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, Bd. 66) dachte ich nicht, daß ich in absehbarer Zeit in die Lage kommen werde, meine Arbeit um weitere neue, aus der Gegend von Leitomischl stammende Exemplare zu ergänzen. Als ich ... 

4.
Kořistka, 1902. Antonín Frič: vzpomínky k sedmdesátým narozeninám [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Karl Kořistka, 1902. Antonín Frič: vzpomínky k sedmdesátým narozeninám [Antonín Frič: Erinnerungen zum 70. Geburtstag]: 1–79. + Publikationsverzeichnis: 1–6.

 ... kritický seznam českého hmyzu. Práce jeho o Thomisidech obdržela universitní cenu. Po Prachovi pracoval na materialu tímto sebraném E m. Bár t a, nyní professor a školní rada v Litomyšli. I tomuto hleděl prof. Frič (r. 1864) zaopatříti vše potřebné a byl mu radou i návodem nápomocen. Také Bárta chová blahé vzpomínky na místnost málo lákavou v pozadí ... 

5.
Zahálka, 1924. Český útvar křídový v saské zátoce [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

1. Úvod. Bylo především i. v Čechách, Sazku, sousedního skou Slezska. křídou. naší snahou sz. Moravě, Křídu Z tohoto prozkoumati stratigrafii české křidy, t. Kladsku a pak rozsířiti výzkum ten i do slezskou celého a českou území dohromady...

 ... starší vrstvy pisčíté k nim připojil. Viz naše práce stratigrafické z Pojizeří, z Polomených hor a j. — Sněžník u Děčína — VIII, Sasko-české Švýcarsko V—IX, Česká Třebová a Litomyšle 4. Malnick& IX; (čásť vyššího ské koule 16 nejsou VIII päsmo. IX. Malnice, Cenlice IV b, Kopice oddílu pás. IX.) Avellanové vrstvy u Malnic samostatným horizontem. Krejčí ... 

Ergebnisseiten: 1

Nicht fündig geworden? Versuchen Sie es mit der Suche in den Literaturnachweisen