Erstellt:
Aktualisiert:
Permalink: kreidefossilien.de/8

Suchergebnisse: "zeno"

Suchbereich: ? logische Verknüpfung: ? Ergebnisse pro Seite:

32 Ergebnis(se) für "zeno" gefunden

Hinweise zur Suche:
  1. Sollten keine Dokumente gefunden werden, bitte die Zahl der Suchbegriffe reduzieren.
  2. Verallgemeinern Sie gegebenenfalls ihre Suchbegriffe: anstelle von "Dresdner", lieber nach "Dresden" suchen, etc.
  3. TIPPS zur Suchfunktion
2.
Müller, 1929. Die geologische Sektion Deutsch-Gabel des Kartenblattes Rumburg-Warnsdorf [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

...überflutet. Auch in der Sektion D. Gabel dürften alle Ablagerungen dieses Meeres, also alle Stufen der Oberkreide vom Zenoman bis zum Emscher vorhanden gewesen sein. Aber an vielen Orten sind der Emscher, aber auch große Teile des...

 ... desto jüngere Schichten sehen wir bis an die Bruchlinie reichen: Bei Liebenau steil aufgerichtete Rotliegendschollen, von Kriesdorf bis auf den Trögelsberg emporgeschleppte Zenomäntafeln, auf dem Pfaffenstein aufgerichtete Schollen der unteren Brongniartistufe, rings Oybin192 [4] schwebende Schollen desselben Horizontes, bei Johnsdorf schon die obere ... 

3.
Das Elbsandsteingebirge: Einführung
kreidefossilien.de » Geologie » Geologie

 Im frischen Zustand von gelblich-weißer Farbe, erhält er im Laufe der Jahre eine natürliche Patina von schwarzer Farbe. Durch die gute Verwitterungsbeständigkeit und gute Bearbeitbarkeit wurde der Sandstein bereits in vorbarocker...

4.
Hibsch, 1930. Geologischer Führer durch das Böhmische Mittelgebirge [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

...mittleren Rotliegenden lagern im Böhmischen Mittelgebirge unvermittelt Gebilde der Oberen Kreideformation, mit dem Zenoman beginnend, das ganze Turon umfassend und mit dem Emscher abschließend. Ablagerungen aller mesozoischen Zeiträume...

 ... bei Teplitz. Gänge von Granitporphyr und Pegmatit. Trümer und Schmitzen von Hornstein. 32VIII Inhalt Ablagerungen der ‚formation ., Oberen Kreideen Allgemeines. Gliederung. Zenoman. Stufe der Crednerien, St. d. Ostrea carinata. Klippenfazies . . . 40 43 Unterturon. Stufe des Inoceramus labiatus 55 Mittelturon. 58 Öberturon. Stufe des Inoceramus Lamarcki ... 

5.
Woldřich, 1918. Příspěvek k paleontologii a stratigrafii českého útvaru křídového [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

...Fauna neratovická. Lamellibranchiata. Podává Doc. Dr. JOSEF WOLDRICH. Se dvëma tabulkami a 5 obrazy v textu. (Prcdlozeno dne 8. cervna 1917.) Üvod. Severnĕ od zeieznieního mostu na trati Ceské severní dráhy, ktery vede pfes Labe...

ROZPRAVY CESKE AKADEMIE VED A UMENI. TŘÍDA IL © (MATHEMATICKO-PŘÍRODNICKÁ ) 6/0 ROČNIK XXVI. ©. | (1917.) V PRAZE. NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE VED A UMENE% 1918. k:ROČNÍK XXVI. TŘÍDA II. ČÍSLO 41. Příspěvek k paleontologii a stratigrafii českého útvaru křídového. I. Fauna neratovická. Lamellibranchiata. Podává Doc, Dr. JOSEF WOLDŘICH. Se dvěma tabulkami ... 

6.
Andert, 1929. Die Kreideablagerungen zwischen Elbe und Jeschken, Teil 2: Die nordböhmische Kreide... [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung . ................................ 1 Einführung in das Gelände ......................... 2 Petrographisch-tektonischer Teil Allgemeiner Aufbau ............................. 4 Die Störungslinien...

 ... Cassel 1871-1875. 24. GRABER, H. V., Der Maschwitzberg bei Habstein in Nordböhmen. Jahresher. d, Real­schule. Böhm. Leipa 1906/07. Literaturverzeicbnis 25. GÜ~1BEL, C.W., KUrzeNotiz über dieGliederung der sächsischen und baycrischen oberen: . Kreideschichten..-N. Jahrb. 1867, S. 664 ff. " ,.,. 26. :--,'Skizze der.Gliederung der oberen Schichten der ... 

7.
Zahálka, 1928. Das Cenoman in der belgischen und böhmischen Kreide, Teil IV, 3 [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

ÉTAGE CÉNOMANIEN DE LA BELGIQUE ET DE LA BOHÊME. (Le Crétacé sudétique et ces équivalents dans les pays occidentaux de T Europe Centrale. Tome IV Partie 3.) Par Č. Zahálka Résumé du texte tchèque. Dans cette note, nous présentons...

 ... Cénomanien v belgickém a ceském kridovém ùtvaru. Sudetskÿ ùtvar kridovÿ a jeho aequivalenty v západních zemich stredni Evropy. Dil IV cast 3. N apsal CENÈK ZAHÁLKA. P fedlozeno dne 13. ledna 1927. 1. ÚVOD. V ceském Cénomanienu lze rozeznati následující pásma s hora dolû (Z ah álka: Die Sudet. Kr. II. s. 15 a j.): Pasmo s Actinocamax plenus = VII ... 

8.
Frič & Bayer, 1902. Nové ryby českého útvaru Křidového. I. [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Antonín Frič & František Bayer, 1902. Nové ryby českého útvaru Křidového. I. [Neue Fische aus der böhmischen Kreideformation]. Palaeontographica Bohemiae VII. Ceská akademie ved a umení. Trída 2: 1-18.

 ... trn, na předním obvodu (na našem obrazci v právo) zoubkovaný, jenž byl těmto rybám zajisté vydatnou zbraní. Ve sbírkách musejních jest vlastně negativ fragmentu; vyobrazení pořízeno arci podle sádrového odlitku tohoto negativu. Fragment sám náleží přednímu obvodu ploutve, tam kde paprsky její jsou jen rýhami naznačeny a dokonaleji v jedno splynulé ... 

9.
Počta, 1885.O zkamenělých houbách českého křidového útvaru [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Filip Počta, 1885d. O zkamenělých houbách českého křidového útvaru [~Die versteinerten Schwämme der böhmischen Kreideformation] Vesmir. Obrázkový časopis pro šíření věd přírodních. Prag. XIV: 67–69, 163–164, 235–237, 271–273.

 ... dlužno, že zhusta nalézáme v |praeparata kyselinou solnou leptaném čtvrté, nahoru jdoucí rameno uražené a plochu lomu světlou se střední jemnou tečkou — chodbou osní. Takovou poškozenou jehlici znázorňuje nám obr. č. 71. A. Spojení- těchto čtyřpaprskových jehlic děje se tím způsobem, že rozvětvené konce 2 neb více ramen s0usedních jehlic k sobě se ... 

10.
vollständige Bibliographie [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Literatur

1630 Datensätze ₋ Die letzten 25 Neuzugänge anzeigen [This section requires a browser that supports JavaScript and iframes.] Export der vollständigen Bilbiographie nach BibTeX (kreidefossilien-bibliographie.bib = Permalink: kreidefossilien.de/1836)

 ... Böhmen – Firgenwald – Vierteljahrsschrift für Geologie und Erdkunde der Sudetenländer (Anstalt für Sudetendeutsche Heimatforschung) Reichenberg 7 (1): 3–10. Müller, B., 1935. Das Zenoman von Eiland (Erzgebirge) – Firgenwald – Vierteljahrsschrift für Geologie und Erdkunde der Sudetenländer (Anstalt für Sudetendeutsche Heimatforschung) Reichenberg 7 ... 

11.
Trauth, 1911. Die oberkretazische Korallenfauna von Klogsdorf in Mähren [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Vorwort. Die erste Anregung zu der hiermit der Öffentlichkeit übergebenen Studie kam, als vor ungefähr drei Jahren eine ansehnlicheZahl von Versteinerungen aus dem Gebiete von Klogsdorf und Liebisch in Mähren, welche Seine kaiserliche...

 ... d. kgl. böhm, Ges. d. Wissensch., VII. Folge, 2. Bd., Prag 1887. 'Fratz, E., A Korällok Ieiräsa. In: G. Pethö, A Peterväradi '.' 'Hegyseg (Fruska Gora) krötai dössaki (Hiperszenon-) Faunaja. Evben a magyarhoni földtani tärsulat resseröl a Szab6- ,- Eremmel Kitüntetett. mü, Budapest 1910. ~' ;pr e ve r, P. Lo, Anthozoa della. fauna Cenomaniana dei ... 

12.
Velenovský & Viniklář, 1926. Flora cretacea Bohemiae I [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Josef Velenovský & Ladislav Viniklář, 1926. Flora cretacea Bohemiae: Nové dodatky k české křídové květeně I. Díl. - Neue Beiträge zur böhmischen Kreideflora. I. Teil. Rozpravy Státního geologického ústavu c̆eskoslovenské republiky 1: 1–57.

 ... vychäzi 6 seitech roön& v Knihovna Stätniho Suse, Kodym Odolen: stran 59, a Ize jej pfedplatiti geologick&ho üstavu Csl. Geologickä mapa eena K£. berounskeho, okresu IV. za sniZenou cenu. rep. sekce-Litei, S geol. mapou Kodym Odolen: Geogolick& profily Barrandienem. Cäst 1. Brdsk& hfebeny. cena 11 K&. stran geologickou mapou 1 , Svazek III. Rzehak ... 

13.
Weinzettl, 1885. O čeledi Nerineid z českého útvaru křídového [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Valentin Weinzettl, 1885. O čeledi Nerineid z českého útvaru křídového. [~ Über die Familie Nerineidae der böhmischen Kreideformation] [~Über die Familie Nerineidae der böhmischen Kreideformation]. Vestnik Ceského geologického ústavu Praha XIV: 127-129

o čeledi Nerineid z českého útvaru křídového. Napsal V. Weinzettl, assist. pal. odd. při českém museu. (8 vyobl". Č. 60.) Zástupcové čeledi, jíž i'ádky tyto jsou \ěnovány, náležejí vesměs ke tvorům, již, vymazáni z Imihy živých; toliko V archivu přírodním zanechali stopy bývalé existence. Život Nerineid, pokud souditi lze z určitých dat palaeontologických ... 

14.
Velenovský & Viniklář, 1929. Flora cretacea Bohemiae III [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Josef Velenovský & Ladislav Viniklář, 1929. Flora cretacea Bohemiae: Nové dodatky k české křídové květeně III. Díl. - Neue Beiträge zur böhmischen Kreideflora. III. Teil. Rozpravy Státního geologického ústavu c̆eskoslovenské republiky 3: 1–33.

 ... jemné, vídličnatě dělené žilky, které však slabě jen tu a tam jsou patrny. Také tyto shodují se s Gleicheniemi. žádný až dosud známý křídový druh tohoto rodu nelze s naší vyobrazenou fossilií stotožniti. Bylo by záhodno nalézti ještě více kusů nejlépe ve fertilním stadiu. Stanovisko u černíkova leží mezi černíkovem a Kounicemi ve starých, vel- kých ... 

15.
Makowsky & Rzehak, 1884. Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Brünn [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

VIII Kreide-Formation. (Nr. 10 und 11 der Karte). 1. Literatur. K. Reichenbach: Geol. Mitth. aus Mähren; Darstellung der Umgegenden von Blansko. Wien, 1834. A, Reuss: Beiträge zur geognostischen Kenntniss Mährens. Jahrb. der k. k...

 ... Nuslau bei Seelowitz; in westlicher Richtung 175 Kilm. bis zu einer Linie, welche Oslawan mit Deblin verbindet; und in östlicher Richtung 16 Kilm, bis zu einer Linie, welche Krzenowitz mit Krasensko auf dem Drahaner Plateau verbindet. 2. Oroeraphische Verhältnisse. Die Stadt Brünn mit der mittleren Seehöhe von 219” (Basis der Mariensäule auf dem grossen ... 

16.
Zahálka, 1924. Český útvar křídový v saské zátoce [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

1. Úvod. Bylo především i. v Čechách, Sazku, sousedního skou Slezska. křídou. naší snahou sz. Moravě, Křídu Z tohoto prozkoumati stratigrafii české křidy, t. Kladsku a pak rozsířiti výzkum ten i do slezskou celého a českou území dohromady...

 ... když v těchto místech usazovaly se za dob pásma V. zcela tytéž slíny, kdežto vrstvy pásma III be. vystupují na úpatí vrchu o 38 hlouběji v podobě spongilitových vrstev? Je přirozeno, že slíny pásma V. usazené v prohlubních porfýru budou míti také drahy známé v útesových faciích starších dob. 6. Přehled útesových facií české křídy. Známe nyní v české ... 

17.
Federwürmer & Kalkröhrenwürmer aus dem oberen Turon der sächsisch-böhmischen Kreide
kreidefossilien.de » News » kreidefossilien.de

Nahe der nordböhmischen Stadt Lovosice (dt. Lobositz im Ústecký kraj) befindet sich der Steinbruch Úpohlavy (Zementwerk). Der Kalksteinbruch wird derzeit durch die Firma Lafarge Cement betrieben und ist ein guter Fundpunkt für turone...

Late Turonian polychaete communities recorded in the hemipelagic sediments of the Bohemian Cretaceous Basin (Teplice Formation, Ohre and Dresden districts) JAN SKLENÄRt TOMÄS KOö & MANFRED JÄGER The relatively rich sabellid and serpulid polychaete oryctocenoses of the hemipelagic Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin are hereby revised. Seven ... 

18.
Zázvorka, 1941. Acanthoceras ornatissimum (Stoliczka) aus der böhmischen Kreideformation
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Acanthoceras ornatissimum (Stol.) aus der böhmischen Kreideformation. (Zusammenfassung des tschechischen Textes.) Im Jahre 1933 habe ich in Jeřábek's Ziegelei bei Raudnitz an der Elbe in den feinsandigen Kalksteinen der Stufe IVb...

VĚSTNÍK KRÁLOVSKÉ CESKÉ SPOLECNOSTI NAUK TRIDA MATEMAT.ICKO-PRIRonoVEDECKÁ ROCNIK 1940 PRAHA 1941 NÁKLADE~I KRÁI.. OV8KÉ ČESKÉ SPOLI~CNOS1'I NAUK V KOMISI FRAN'fISKA :A,IVNÁCE Acanthoceras ornatissimum (Stoliczka) z české křídy. Dr. VLASTISLAV ZÁZVORKA. (Předloženo ve Roku 1933 nalezl jsem v schůzi dne 20. listopadu ] 940.) Jeřábkově cihelně severně ... 

19.
Mařík 1901. Příspěvek k floře českého cenomanu [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Václav Mařík, 1901. Příspěvek k floře českého cenomanu [Beitrag zur Flora des tschechischen Cenomans]. Rozpravy Ceské Akademie v Praze, Trída II: Matematicko-prírodovedecká (Ceské Akademie) Praha 10 (3): 1-16.

Pfispèvek к flore ceského cenomanu. Napsal V. Maíík. Práce z geologického ústavu prof. Woldficha. (S 2 tabulkami.) (Píedlozeno dne 16. listopadu 1900.) Predmluva. Jakkoli jiz vydány byly éetné práce o kfídové kvëtenë ceské, daleko nevyéerpáno bylo nesmírné floristické bohatství éeskych naleziáf této, ve vyvoji rostlinstva tak památné flory. V pfedlozené ... 

20.
Perner, 1892. Über die Foraminiferen des böhmischen Cenomans [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Vorrede. Vor ungefähr 4 Jahren regte in mir mein hochgeehrter Lehrer, Prof. Dr. A. Frič, das Interesse an, die Foraminiferen der böhmischen Kreideformation zu studieren, als durch die Erweiterung der Kenntnisse über dieselben das...

 ... o klassifikaci Invertebrat ' pravil: ,.The progress of knoledge will eventually break down all sharp demarcations, and substitute series for divisions." A skutečně bylo nalezeno v nejnovější době při zkoumání velkých hlubin mořských na výpravě korvetty Challengera 2 ) takové množství zvláštních, spojovacích, přechodních typu. rodů ') Journal of Linnean ... 

Ergebnisseiten: 1|2

Nicht fündig geworden? Versuchen Sie es mit der Suche in den Literaturnachweisen