Stand:
Permalink: kreidefossilien.de/8

Suchergebnisse: "zeno"

Suchbereich: ? logische Verknüpfung: ? Ergebnisse pro Seite:

22 Ergebnis(se) für "zeno" gefunden

Hinweise zur Suche:
  1. Sollten keine Dokumente gefunden werden, bitte die Zahl der Suchbegriffe reduzieren.
  2. Verallgemeinern Sie gegebenenfalls ihre Suchbegriffe: anstelle von "Dresdner", lieber nach "Dresden" suchen, etc.
  3. TIPPS zur Suchfunktion
2.
Das Elbsandsteingebirge: Einführung
kreidefossilien.de » Geologie » Geologie

 Im frischen Zustand von gelblich-weißer Farbe, erhält er im Laufe der Jahre eine natürliche Patina von schwarzer Farbe. Durch die gute Verwitterungsbeständigkeit und gute Bearbeitbarkeit wurde der Sandstein bereits in vorbarocker...

4.
vollständige Bibliographie [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Literatur

1550 Datensätze ₋ Die letzten 25 Neuzugänge anzeigen [This section requires a browser that supports JavaScript and iframes.] Export der vollständigen Bilbiographie nach BibTeX (kreidefossilien-bibliographie.bib).

 ... Böhmen – Firgenwald – Vierteljahrsschrift für Geologie und Erdkunde der Sudetenländer (Anstalt für Sudetendeutsche Heimatforschung) Reichenberg 7 (1): 3–10. Müller, B., 1935. Das Zenoman von Eiland (Erzgebirge) – Firgenwald – Vierteljahrsschrift für Geologie und Erdkunde der Sudetenländer (Anstalt für Sudetendeutsche Heimatforschung) Reichenberg 7 ... 

5.
Velenovský & Viniklář, 1929. Flora cretacea Bohemiae III [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Josef Velenovský & Ladislav Viniklář, 1929. Flora cretacea Bohemiae: Nové dodatky k české křídové květeně III. Díl. - Neue Beiträge zur böhmischen Kreideflora. III. Teil. Rozpravy Státního geologického ústavu c̆eskoslovenské republiky 3: 1–33.

 ... jemné, vídličnatě dělené žilky, které však slabě jen tu a tam jsou patrny. Také tyto shodují se s Gleicheniemi. žádný až dosud známý křídový druh tohoto rodu nelze s naší vyobrazenou fossilií stotožniti. Bylo by záhodno nalézti ještě více kusů nejlépe ve fertilním stadiu. Stanovisko u černíkova leží mezi černíkovem a Kounicemi ve starých, vel- kých ... 

6.
Velenovský & Viniklář, 1926. Flora cretacea Bohemiae I [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Josef Velenovský & Ladislav Viniklář, 1926. Flora cretacea Bohemiae: Nové dodatky k české křídové květeně I. Díl. - Neue Beiträge zur böhmischen Kreideflora. I. Teil. Rozpravy Státního geologického ústavu c̆eskoslovenské republiky 1: 1–57.

 ... vychäzi 6 seitech roön& v Knihovna Stätniho Suse, Kodym Odolen: stran 59, a Ize jej pfedplatiti geologick&ho üstavu Csl. Geologickä mapa eena K£. berounskeho, okresu IV. za sniZenou cenu. rep. sekce-Litei, S geol. mapou Kodym Odolen: Geogolick& profily Barrandienem. Cäst 1. Brdsk& hfebeny. cena 11 K&. stran geologickou mapou 1 , Svazek III. Rzehak ... 

7.
Trauth, 1911. Die oberkretazische Korallenfauna von Klogsdorf in Mähren [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Vorwort. Die erste Anregung zu der hiermit der Öffentlichkeit übergebenen Studie kam, als vor ungefähr drei Jahren eine ansehnlicheZahl von Versteinerungen aus dem Gebiete von Klogsdorf und Liebisch in Mähren, welche Seine kaiserliche...

 ... kgl. böhm, Ges. d. Wissensch., VII. Folge, 2. Bd., Prag 1887. . 'Fratz, E., A Korällok Ieiräsa. In: G. Pethö, A Peterväradi '.' 'Hegyseg (Fruska Gora) krötai dössaki (Hiperszenon-) Faunaja. Evben a magyarhoni földtani tärsulat resseröl a Szab6- ,- Eremmel Kitüntetett. mü, Budapest 1910. ~' ;pr e ve r, P. Lo, Anthozoa della. fauna Cenomaniana dei -Calcari ... 

8.
Andert, 1929. Die Kreideablagerungen zwischen Elbe und Jeschken, Teil 2: Die nordböhmische Kreide... [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung . ................................ 1 Einführung in das Gelände ......................... 2 Petrographisch-tektonischer Teil Allgemeiner Aufbau ............................. 4 Die Störungslinien...

 ... Cassel 1871-1875. 24. GRABER, H. V., Der Maschwitzberg bei Habstein in Nordböhmen. Jahresher. d, Real­schule. Böhm. Leipa 1906/07. Literaturverzeicbnis 25. GÜ~1BEL, C.W., KUrzeNotiz über dieGliederung der sächsischen und baycrischen oberen: . Kreideschichten..-N. Jahrb. 1867, S. 664 ff. " ,.,. 26. :--,'Skizze der.Gliederung der oberen Schichten der ... 

9.
Frič & Bayer, 1902. Nové ryby českého útvaru Křidového. I. [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Antonín Frič & František Bayer, 1902. Nové ryby českého útvaru Křidového. I. [Neue Fische aus der böhmischen Kreideformation]. Palaeontographica Bohemiae VII. Ceská akademie ved a umení. Trída 2: 1-18.

 ... trn, na předním obvodu (na našem obrazci v právo) zoubkovaný, jenž byl těmto rybám zajisté vydatnou zbraní. Ve sbírkách musejních jest vlastně negativ fragmentu; vyobrazení pořízeno arci podle sádrového odlitku tohoto negativu. Fragment sám náleží přednímu obvodu ploutve, tam kde paprsky její jsou jen rýhami naznačeny a dokonaleji v jedno splynulé ... 

10.
Federwürmer & Kalkröhrenwürmer aus dem oberen Turon der sächsisch-böhmischen Kreide
kreidefossilien.de » News » kreidefossilien.de

Nahe der nordböhmischen Stadt Lovosice (dt. Lobositz im Ústecký kraj) befindet sich der Steinbruch Úpohlavy (Zementwerk). Der Kalksteinbruch wird derzeit durch die Firma Lafarge Cement betrieben und ist ein guter Fundpunkt für turone...

Late Turonian polychaete communities recorded in the hemipelagic sediments of the Bohemian Cretaceous Basin (Teplice Formation, Ohre and Dresden districts) JAN SKLENÄRt TOMÄS KOö & MANFRED JÄGER The relatively rich sabellid and serpulid polychaete oryctocenoses of the hemipelagic Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin are hereby revised. Seven ... 

11.
Weinzettl, 1885. Über die Familie Nerineidae der böhmischen Kreideformation [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Valentin Weinzettl, 1885. O čeledi Nerineid z českého útvaru křídového. [~ Über die Familie Nerineidae der böhmischen Kreideformation] [~Über die Familie Nerineidae der böhmischen Kreideformation]. Vestnik Ceského geologického ústavu Praha XIV: 127-129

o čeledi Nerineid z českého útvaru křídového. Napsal V. Weinzettl, assist. pal. odd. při českém museu. (8 vyobl". Č. 60.) Zástupcové čeledi, jíž i'ádky tyto jsou \ěnovány, náležejí vesměs ke tvorům, již, vymazáni z Imihy živých; toliko V archivu přírodním zanechali stopy bývalé existence. Život Nerineid, pokud souditi lze z určitých dat palaeontologických ... 

12.
Zázvorka, 1941. Acanthoceras ornatissimum (Stoliczka) aus der böhmischen Kreideformation
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Acanthoceras ornatissimum (Stol.) aus der böhmischen Kreideformation. (Zusammenfassung des tschechischen Textes.) Im Jahre 1933 habe ich in Jeřábek's Ziegelei bei Raudnitz an der Elbe in den feinsandigen Kalksteinen der Stufe IVb...

VĚSTNÍK KRÁLOVSKÉ CESKÉ SPOLECNOSTI NAUK TRIDA MATEMAT.ICKO-PRIRonoVEDECKÁ ROCNIK 1940 PRAHA 1941 NÁKLADE~I KRÁI.. OV8KÉ ČESKÉ SPOLI~CNOS1'I NAUK V KOMISI FRAN'fISKA :A,IVNÁCE Acanthoceras ornatissimum (Stoliczka) z české křídy. Dr. VLASTISLAV ZÁZVORKA. (Předloženo ve Roku 1933 nalezl jsem v schůzi dne 20. listopadu ] 940.) Jeřábkově cihelně severně ... 

13.
Počta, 1903b. Beiträge zur Kenntnis der Kalkschwämme aus der Kreideformation [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Příspěvky k poznáni vápenitých hub z křidového útvaru. Podava. Prof. Dr. Filip Počta (S dvojitou tabulkou.) (Předlo!eno dne 24. dubna 1903.) Vápenité houby zkamenělé poprvé popsal K.A. ZitteI ve známém svém díle (Lit. čis. 1.) a sice...

 ... Mezery mezi temito otvory jsou celistvé a hladké bez p6rÍ1 a jsou to nejzevnejší vlákna, která kostru budujL Po krycí vrstve, která by sítovinu tuto zastfrala, nikde nebylo nalezeno stopy. Všecky tyto tvary mají vnitrní strukturu podobnou. Sestávají totiž z vláken 0'15-0'2 mm širokých, které složeny jsou z malých jehlic vápenitých a v jistých odstavcích ... 

14.
Perner, 1892. Über die Foraminiferen des böhmischen Cenomans [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Vorrede. Vor ungefähr 4 Jahren regte in mir mein hochgeehrter Lehrer, Prof. Dr. A. Frič, das Interesse an, die  Foraminiferen der böhmischen Kreideformation zu studieren, als durch die Erweiterung der Kenntnisse über dieselben das...

 ... o klassifikaci Invertebrat ' pravil: ,.The progress of knoledge will eventually break down all sharp demarcations, and substitute series for divisions." A skutečně bylo nalezeno v nejnovější době při zkoumání velkých hlubin mořských na výpravě korvetty Challengera 2 ) takové množství zvláštních, spojovacích, přechodních typu. rodů ') Journal of Linnean ... 

15.
Weinzettl, 1884. O aporhaidkách (Rostellariích aut.) českého útvaru křídového [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

O aporhaidkách (Rostellariích aut.) českého útvaru křídového.Napsal V. Weinzettl, assist. palaeont. odděleni českého musea. (Pokračování.) (S vyobr. č. 10.) 5. Aporhais acanthochila Wein. (Obr Č. 10. 2, 3.).Na ulitě ohlé napočítati...

 ... Reuss.), avšak nedlouho na to byl od prof. dra Geinitze jako velkokřídlá odrůda s druhem následujícím spojen, což dle četných a dosti dobře zachovaných exemplářů českých souzeno neprávem se stalo. Vyobrazení naše Apor. megaloptera Reuss. (obraz Č. 10. 8) odpovídá úplně obrazci z novějšího dlla prof. dra H. Geinitze. ') 33 Aporhais megaloptera vyskytuje ... 

16.
Perner, 1897. Foraminifery vrstev Bělohorských [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Über die Foraminiferen der Weissenberger Schichten. Von DR. JAR. PERNER, Assistenten an der palaeontologischen Abtheilung des königl. böhm. Museums in Prag. (Resumé des böhmischen Textes.) Vorrede. Die vorliegende Arbeit bildet die...

 ... vápnitý, a při postranním pohledu komůrky 15 nejsou do šíře stlačené, nýbrž kulovit'\ l\. fones (Foram. oi Crag. II. 1 p. 156. pokládá však Reussovu formu T. globifera, vyobrazenou jako fig. 8., za T. globulosa, a formu vyobrazenou jako fig. 7 považuje za jinou, neuvádí však jméno. Tím cítíme se býti utvrzenu vdomněnce, že tento druh, vyznačující ... 

17.
Antonín Frič: Erinnerungen zum 70. Geburtstag [in tschechisch/v češtině] [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

1902. Antonín Frič: Erinnerungen zum 70. Geburtstag [in tschechisch/v češtině] - Originaltitel: Antonín Frič: vzpomínky k sedmdesátým narozeninám: 1-79. + Publikationsverzeichnis: 1-6.

 ... Skříně byly velmi vhodného tvaru, a rovněž i osvědčil se zplisob montáže zkamenělin na pevných podložkách dle vzoru pařížské hornické akademie (Ecole des mines), kterým zamezeno náhodné a často osudné zaměnění exemplářli, jež se tak často přihází ve sbírkách, kde předměty nejsou fixovány, tak že na základě dlouholeté zkušenosti a studia o zařízení ... 

18.
Weinzettl, 1910. Gastropoda českého křídového útvaru [Die Gastropoden der böhmischen Kreideformation] [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Valentin Weinzettl, 1910. Gastropoda českého křídového útvaru [Die Gastropoden der böhmischen Kreideformation]. Palaeontographica Bohemiae (königl. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften) Praha 8: 1-56.

 ... široké na zpusob A. megaloptera Reuss, ale zadní jeho kraj jest silne stlušten a povytažen až skoro k zadnímu švu predposledníhozávitku, práve tak jak u Binkhorsta je vyobrazeno. Krídlo, zdá se, melo tvar podobný jako predešlé dva druhy. 41 137. Aporhais stenoptera Goldf. (Tab. VI. fig. 24., 25.) Rostellaria stenoptera G o 1d f II S s 1841/44: Petref ... 

19.
Pia, 1943. Zur Kenntnis der Kalkalgen der sächsisch-böhmischen Kreide [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Zur Kenntnis der Kalkalgen der sächsisch-böhmischen Kreide Von Julius Pia korr. Mitglied d. A kad. d. Wiss. (Mit 4 Tafeln) Vorgelegt in der Sitzung am 17. Dezember 1942. Das hier beschriebene Material ist Eigentum des Staatlichen...

 ... das wohl nicht zu erkennen, man wird aber annehmen dürfen, daß P o č t a ’s Angabe zutrifft, zumal der Fundort derselbe ist. Im Jahre 1912 h at dann Yabe unsere Alge aus dem Zenoman von Jap an beschrieben. Ich zweifle wenigstens nicht, daß sein Petrophyton miyakoense mit P o č t a ’s Cordilites cretosus zusammenfällt. Die Beschreibung Y a b e ’s liefert ... 

20.
Fritsch, 1897. Studien im Gebiete der Böhmischen Kreideformation. 6. Die Chlomeker Schichten [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

VORWORT. Mit der vorliegenden Abhandlung über die jüngsten Schichten unserer Kreideformation beschliesse ich die Reihe der Studiert, die ich im Jahre 1864 angefangen und im Jahre 1869 zu veröffentlichen begonnen habe. Es sind dies...

 ... leicheitiacomptoniaefolia, Heer. (Didymosorus comptoniaefolius, Deb. et Elbg.) . Fig. 95. "" ,In einigen Exemplaren in Böhm.Leipa. " .1 :~(.rltoia; B'eichenbachi, Oein. ep: eVeZenovsky: Die Gymnosp: der b'ohm. Kreidei « ",,, \; !fiJrm. p. 20.Taf. IX. Fig. '1!4. ~ Langenhan und Grundey:'~ Das 'KiesUnfls74 walder Gestein stc." Taf~ VI. Fig. 2-. als ... 

Ergebnisseiten: 1|2

Nicht fündig geworden? Versuchen Sie es mit der Suche in den Literaturnachweisen