Erstellt:
Aktualisiert:
Permalink: kreidefossilien.de/8

Suchergebnisse: "konecný"

Suchbereich: ? logische Verknüpfung: ? Ergebnisse pro Seite:

11 Ergebnis(se) für "konecný" gefunden

Hinweise zur Suche:
  1. Sollten keine Dokumente gefunden werden, bitte die Zahl der Suchbegriffe reduzieren.
  2. Verallgemeinern Sie gegebenenfalls ihre Suchbegriffe: anstelle von "Dresdner", lieber nach "Dresden" suchen, etc.
  3. TIPPS zur Suchfunktion
1.
Konecný & Vašíček, 1987. Die Cephalopoden der Cenoman-Turon-Grenze des Steinbruchs Prokop
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Nach der systematischen Kollektion großer des Ammonitengehäuse aus feinkörnigen spongiolithischen Sandsteinen des Unterturons im Steinbruch Prokop bei Březina (Konečný Vašíček, 1983) konzentrierte sich unser Interesse nun auf Funde...

ČASOPIS ACTA MORAVSKÉHO MUSE! LXXII MUZEA MORAViIAE Scientiae naturales 1987 Vědy přírodní DIE CEPHALOPODEN DER CENOMAN/TURON-GRENZE STEINBRUCHS PROKOP, BŘEZINA BEí MORAVSKÁ TŘEBOVÁ DES JOSEF Moravské šamotové KONEČNÝ a lupkové závody, Březina u Moravské ZDENĚK Bergakademie, Třebové. VAŠÍČEK Institut fiir Geologie und Mineralogie, Ostrava-Poruba Abstract ... 

2.
vollständige Bibliographie [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Literatur

1956 Datensätze – Die letzten 25 Neuzugänge anzeigen [This section requires a browser that supports JavaScript and iframes.] Export der vollständigen Bilbiographie nach BibTeX (kreidefossilien-bibliographie.bib = Permalink: kreidefossilien...

 ... Praha 1987 (1): 5–31. Löser, H., 1987. Zwei neue Gattungen der Korallen aus der Sächsischen Oberkreide – Vestník Ústredního ústavu geologického (Ústav) Praha 62 (4): 223–237. Konecný, J. & Vašíček, Z., 1987. Die Cephalopoden der Cenoman/Turon-Grenze des Steinbruchs Prokop, Březina bei Moravská Třebová – Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Musea ... 

3.
Počta, 1892. Über Bryozoen aus dem Cenoman am Fusse des Gangberges bei Kuttenberg [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Über Bryozoen aus dem Cenoman am Fusse des Gangberges bei Kuttenberg von Dr. Philipp Počta In den cenomanen Lehmablagerungen. welche den 352 m hohen Gangberg bei Kuttenberg umranden, fand sich eine reiche Bryozoenfauna, deren Beschreibung...

ČESKÁ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ V PRAZE. TŘÍDA II MECHOVKÁCH Z KORYCANSKÝCH VRSTEV POD KANKEM U KUTNÉ HORY PODÁVÁ D" K FILIP POCTA, DOCENT PAEAEONTOLOGIE PŘI C. K. ČESKÉ UNIVERSITĚ S TABULEMI I.— IV. A if VYOBRAZENÍMI V TKX IT (PALAEONTOGRAPHICA BOHÉMI AE Nk. 2.) V PRAZE. NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA ... 

4.
Slavík, 1891. Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

[...] Bevor wir nun die Iserschichten in Böhmen mit ihren Aequivalenten in anderen Kreideprovinzen vergleichen, wollen wir in Kürze ihre palaeontologischen Eigenthümlichkeiten würdigen. Zu diesem Zwecke ist es nothwendig das Verzeichnis...

Sitzungsberichte der königl. böhmischen AFT ISIS MATHEMATISCH -NATURWISSENSCHAFTLICHE CLASSE. 1891. VESTNÍK královské ÔESKÉ SPOLKCNOSTI NÁÜK. TRIDA MATHEMATICKO - PRÍR0D07ÉDECKÁ. ¿f¿,VESTNIK KRÄLOVSKä CESKfi SPOLECNOSTI NAUK. TRIDA MATHEMAT1CK0 - PRlRODOVEDECKÄ. ROCNlK 1891. S 12 tabul kmni a 10 dfevoryty. V PRAZE 1891. KAKUDEU KüALOYSKE CESKE SPOLECNOSTI ... 

5.
Perner, 1893. Kritisches Verzeichnis der Foraminiferen aus den Priesener Schichten der böhmischen Kreideformation [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

(Resume des böhmischen Textes.) Hiermit lege ich ein vorläufiges Verzeichniss der Foraminiferen aus den Priesener Schichten, einer der obersten Etagen unserer Kreicleformatíon, vor, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu machen. Zur...

VĚSTNÍK ČESKÉ SPOLEČNOSTI NÁUK. TŘÍDA MATHEMATIGCKO - PŘÍRODOVĚDECKÁ, ROČNÍK. 1892. S 7 tabulkami a 9 dřevoryty. V PRAZE 1808. NÁKLADEM KRÁLOVSKÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI NÁUK, V KOMMISSI U FR. RIVNÄCE,SITZUNGSBERICHTE DER KÖNIGL. BÖHMISCHEN GESELLSCHAFT, DER. WISSENSCHAFTEN MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHÄFTLICHE CLASSE, JAHRGANG 1892. Mit 7 Tafeln und 9 Holzschnitten ... 

6.
Die paläontologische Literatur (Kreide) über Sachsen & Böhmen
kreidefossilien.de » Literatur » Literatur

Der Export der vollständigen Bibliographie nach BiBTeX ist hier möglich. 1. Allgemeines 2. Paläozoologie 2.1 Mikro- & Nannofossilien: Foraminifera, Radiolaria, Dinoflagellata, ... 2.2 Porifera 2.3 Anthozoa (und andere Cnidaria) 2...

 ... Mortoniceras bourgeoisi (d'Orb.) emend. Gross. (Ammonoidea) ze svrchní křídy Čech – Casopis Národního muzea v Praze. Rada prírodovedná (Národni muzeum) Praha 150 (1–4): 65–69. Konecný, J. & Vašíček, Z., 1983. Lower Turonian ammonites from the Prokop opencast mine in Březina (E-Bohemia) – Casopis pro mineralogii a geologii (Nakladatelství Ceskoslovenské ... 

7.
Kořistka, 1902. Antonín Frič: vzpomínky k sedmdesátým narozeninám [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Karl Kořistka, 1902. Antonín Frič: vzpomínky k sedmdesátým narozeninám [Antonín Frič: Erinnerungen zum 70. Geburtstag]: 1–79. + Publikationsverzeichnis: 1–6.

Ku významnému dni, jímž oslavujeme sedmdesdté narozeniny a zároveň půlstoleté působeni při museu českém Vds, mistra a učitele svého, snesli jsme hrst vzpomfnek těchto, bychom následníkOm zachovali obraz života tak činného, snah úsilovných, směřujících za určitým cílem, jež korunovány byly úspěchem, daleko mimo hranice vlasti uznaným. Znamená-Ii poslední ... 

8.
Weinzettl, 1885. O čeledi Nerineid z českého útvaru křídového [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Valentin Weinzettl, 1885. O čeledi Nerineid z českého útvaru křídového. [~ Über die Familie Nerineidae der böhmischen Kreideformation] [~Über die Familie Nerineidae der böhmischen Kreideformation]. Vestnik Ceského geologického ústavu Praha XIV: 127-129

o čeledi Nerineid z českého útvaru křídového. Napsal V. Weinzettl, assist. pal. odd. při českém museu. (8 vyobl". Č. 60.) Zástupcové čeledi, jíž i'ádky tyto jsou \ěnovány, náležejí vesměs ke tvorům, již, vymazáni z Imihy živých; toliko V archivu přírodním zanechali stopy bývalé existence. Život Nerineid, pokud souditi lze z určitých dat palaeontologických ... 

9.
Paleontological literature of the Bohemo-Saxonian Cretaceous
kreidefossilien.de » Literature » Literature

The complete bibliography can be exported to the BiBTeX-format here. 1. General/Miscellaneous 2. Palaeozoology 2.1 Micro- & Nannofossils: Foraminifera, Radiolaria, Dinoflagellata... 2.2 Porifera 2.3 Anthozoa (and other Cnidaria) 2...

 ... Marcinowski, R., 1980. Cenomanian ammonites from German Democratic Republic, Poland, and the Soviet Union – Acta Geologica Polonica (Polska Akademia Nauk) Warschau 30 (3): 215–325. Konecný, J. & Vašíček, Z., 1983. Lower Turonian ammonites from the Prokop opencast mine in Březina (E-Bohemia) – Casopis pro mineralogii a geologii (Nakladatelství Ceskoslovenské ... 

10.
Velenovský & Viniklář, 1929. Flora cretacea Bohemiae III [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Josef Velenovský & Ladislav Viniklář, 1929. Flora cretacea Bohemiae: Nové dodatky k české křídové květeně III. Díl. - Neue Beiträge zur böhmischen Kreideflora. III. Teil. Rozpravy Státního geologického ústavu c̆eskoslovenské republiky 3: 1–33.

ROZPRAVY STÁTNíHO GEOLOGICKÉHO ÚSTAVU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY SVAZEK FLORA CRETACEA BOHEMIAE NOVÉ DODATKY K ČESKÉ KŘíDOVÉ KVĚTENĚ lIL DíL Prof. Dr. J. VELENOVSKÝ Dr. LADISLAV VINIKLAŘ (MIT DEUTSCHEM TEXT) - SE 6 TABULKAMI PŘEDLOŽENO DNE 15. LEDNA 1929 V PRAZE 19'2"9 NÁKLADEM STÁTNtno OEOLOGICK~HO ÚSTAVU CESKOSWVENSKÉ REPUBLIKY s PODPOROU, JIZ OBDRZELI ... 

11.
Velenovský & Viniklář, 1931. Flora cretacea Bohemiae IV [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Josef Velenovský & Ladislav Viniklář, 1931. Flora cretacea Bohemiae: Nové dodatky k české křídové květeně IV. Díl. - Neue Beiträge zur böhmischen Kreideflora. IV. Teil. Rozpravy Státního geologického ústavu c̆eskoslovenské republiky 5: 1–112.

| I Je | RAVY STi ÍBo PERO GEOLOGICKÉHO ÚSTAVU PNOKÉ REPUBLIKY (SVAZEK V. 2 open © CRETACEA BOHEMIAE. NOVÉ DODATKY ČESKÉ KŘÍDOVÉ KVĚTENĚ IV.DÍL © Prof, Dr. J. VELENOVSKÝ © Dr. LADISLAV VINIKLÁŘ (MIT DEUTSCHEM TEXT —S 10 TABULKAMI PŘEDLOŽENO DNE 29. PROSINCE 1930 -S V PRAZE 1931 NÁKLADEM STÁTNÍHO GEOLOGICKÉHO ÚSTAVU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY PODPOROU ... 

Ergebnisseiten: 1

Nicht fündig geworden? Versuchen Sie es mit der Suche in den Literaturnachweisen