Erstellt:
Aktualisiert:
Permalink: kreidefossilien.de/8

Suchergebnisse: "roudnice"

Suchbereich: ? logische Verknüpfung: ? Ergebnisse pro Seite:

21 Ergebnis(se) für "roudnice" gefunden

Hinweise zur Suche:
  1. Sollten keine Dokumente gefunden werden, bitte die Zahl der Suchbegriffe reduzieren.
  2. Verallgemeinern Sie gegebenenfalls ihre Suchbegriffe: anstelle von "Dresdner", lieber nach "Dresden" suchen, etc.
  3. TIPPS zur Suchfunktion
1.
O`Connell, 1919. The Schrammen Collection of Cretaceous Silicispongiae in the American Museum of Natural History [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

...attention to new occurrences, his work being very local in character and confined mostly to the Cretaceous around Roudnice (German Raudnitz). Many of his papers are short contributions, written in Bohemian and thus rather inaccessible...

 ... short papers discussing previously named species or calling attention to new occurrences, his work being very local in character and confined mostly to the Cretaceous around Roudnice (German Raudnitz). Many of his papers are short contributions, written in Bohemian and thus rather inaccessible. The stratigraphy of the Cretaceous around Prague has ... 

2.
vollständige Bibliographie [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Literatur

1956 Datensätze – Die letzten 25 Neuzugänge anzeigen [This section requires a browser that supports JavaScript and iframes.] Export der vollständigen Bilbiographie nach BibTeX (kreidefossilien-bibliographie.bib = Permalink: kreidefossilien...

 ... pohledy na členění svrchního turonu a coniaku v území mezi Roudnicí nad Labem, Louny a Mostem [Neue Ansichten über die Gliederung des Oberturons und Coniak im Gebiet zwischen Roudnice, Louny und Most] – Sborník Severoceského Musea. Prírodní vedy : Acta Musei Bohemiae borealis. Scientae naturales (Severoceské nakladatelství) Liberec 11: 235–260. Valečka ... 

3.
Andert, 1927. Zur Stratigraphie der turonen Kreide des sächsischen Elbtales
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Die bisherigen Ansichten über die Stratigraphie des sächsischen Turons. Bei meinen geologischen Arbeiten über die obere Kreide zwischen der Elbe bei Schandau und dem Jeschken wurde auch das sächsische Elbsandsteingebirge in den Kreis...

 ... Dresden-41 47. Woods, H., A Monograph of the cretaceous Lamellibranchia 48. 49. 50. 51. 52. 53. of England. Bd. 2. London 1904-1913. ZAHÄLKA, Bi., O geologickych pomërech okolí Roudnice a Ripu. (Geologie der Umgebung von Raudnitz und vom Georgberg.) Prag 1923. ZAHÄLKA, Ü., Bericht über die Resultate der stratigraphischen Arbeiten in der westböhmischen ... 

4.
Zahálka, 1925. Bavorská a česká křída [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Le Crétacé de Baviere commence dans les Alpes de Baviere entre le lac de Constance et Salzbourg, oů il repose sur le Jurassique. Dans cette région le Crétacé ne forme à la surface terrestre qu'une bande étroite comprenant tous les...

 ... ve vrstvách písčitoslinitých ve mnohých pásmech české křídy, přece je větší výskyt jejich v těchto vrstvách pásma vorsku. Proto nazval F'rič soupásmí IVa + IVb v Polabí od Roudnice až IVa, v české za Mělník „„Dřínovské koule“ křídě nad jiné charakteristický, jako v Ba- (Dřínover Knollen). Gümbel udává z pásma IVa na Winzerbergu (Geogn. 840) : Spongites ... 

5.
Zahálka, 1924. Český útvar křídový v saské zátoce [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

1. Úvod. Bylo především i. v Čechách, Sazku, sousedního skou Slezska. křídou. naší snahou sz. Moravě, Křídu Z tohoto prozkoumati stratigrafii české křidy, t. Kladsku a pak rozsířiti výzkum ten i do slezskou celého a českou území dohromady...

 ... Cenomanenschichten an“. Patrn& tu myslí na pásmo II. v Sasku. unterste sandige Cenomanschichten von oben nach unten: . Plänersandstein. Vzory: Tfiblice, Hrädek, Zernoseky, Roudnice kn IV. 2. Grünsandstein Vzory: Louny, Čenčice, Malnice, Zeměchy. Buď „Sandstein arm an Glaukonitkörner“ —= IV a, aneb graugrün mit viel Glaukonit“ -— IV b.; Exogyrensandstein ... 

6.
Velenovský & Viniklář, 1926. Flora cretacea Bohemiae I [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Josef Velenovský & Ladislav Viniklář, 1926. Flora cretacea Bohemiae: Nové dodatky k české křídové květeně I. Díl. - Neue Beiträge zur böhmischen Kreideflora. I. Teil. Rozpravy Státního geologického ústavu c̆eskoslovenské republiky 1: 1–57.

 ... 11 K&, Moravsk& tfetihory (prel. Mat&jka), cena 11 K&, Svazek IV. Susta V.: Zlatodül Roudny, 32 stran, 7 obr., 3 tab., cena 13 K&. Svazek V. Zahälka Biet.: O pomörech okoli Roudnice-Ripu. S geol. mapou Svazek I. S Ketiner R. 27 profily 25 stran, a a 34, cena ass 11'40 Ki Svazek VI. Hibsch J. E. ie A.: Erläuterungen zur Leipa. Mit geol. Karte 1: 25 ... 

7.
Andert, 1929. Die Kreideablagerungen zwischen Elbe und Jeschken, Teil 2: Die nordböhmische Kreide... [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung . ................................ 1 Einführung in das Gelände ......................... 2 Petrographisch-tektonischer Teil Allgemeiner Aufbau ............................. 4 Die Störungslinien...

 ... Jahrg., Heft 2. Reichenberg 1928. 72. WOODS, A., A Monograph of the eretaceous Lamellibranchia of England. London 1904-13. 73. ZAuJ:LKA, BR., 0 geologickjch pomsrech okoli Roudnice a Ripu (Geologie der Um­gebung von Raudnitz und vom Georgberg). Prag 1923. Tschechisch. 74. ZAHALKA, C., 0 tfl)ch nejstarsich päsmeeh kHdoveho litvaru v okoli Ripu. Päsmo ... 

8.
Paleontological literature of the Bohemo-Saxonian Cretaceous
kreidefossilien.de » Literature » Literature

The complete bibliography can be exported to the BiBTeX-format here. 1. General/Miscellaneous 2. Palaeozoology 2.1 Micro- & Nannofossils: Foraminifera, Radiolaria, Dinoflagellata... 2.2 Porifera 2.3 Anthozoa (and other Cnidaria) 2...

 ... Österreich-Ungarns und des Orients (Wilhelm Braumüller) Wien 5 (2): 15–25. Zahálka, Č., 1887. Verrucocoelia vectensis, Hinde. Nová spongie pro český útvar křidový z okolí Roudnice – Vestník Kralovské ceské spolecnosti náuk. Trída mathematicko-prírodovedecká (Nákladem Královské ceské spolecnosti náuk) Praha 1886: 658–659. Zahálka, Č., 1887a. Beitrag ... 

9.
Zahálka, 1928. Das Cenoman in der belgischen und böhmischen Kreide, Teil IV, 3 [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

ÉTAGE CÉNOMANIEN DE LA BELGIQUE ET DE LA BOHÊME. (Le Crétacé sudétique et ces équivalents dans les pays occidentaux de T Europe Centrale. Tome IV Partie 3.) Par Č. Zahálka Résumé du texte tchèque. Dans cette note, nous présentons...

 ... velmi glaukonitickÿ s tmelem vápencovym, misty vápenec píscity velmi glaukonitickÿ v konkrecích, nëkdy dosti pyritu. Jinde (ib. 47) pískovec vápnity glaukonitickÿ exogyrovÿ. U Roudnice ,,Pod Oborou“ (Die Sudet. Kreidef. I. 99.) má pásmo IV6 piscitÿ slin ponëkud glaukonitickÿ, píscitÿ vápenec a glaukonitickÿ piscitÿ slin s pyritovÿmi konkrecemi. v ... 

10.
Zázvorka, 1941. Acanthoceras ornatissimum (Stoliczka) aus der böhmischen Kreideformation
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Acanthoceras ornatissimum (Stol.) aus der böhmischenKreideformation.(Zusammenfassung des tschechischen Textes.) Im Jahre 1933 habe ich in Jeřábek's Ziegelei bei Raudnitz an der Elbe in den feinsandigen Kalksteinen der Stufe IVb den...

 ... Stoliczka) z české křídy. Dr. VLASTISLAV ZÁZVORKA. (Předloženo ve Roku 1933 nalezl jsem v schůzi dne 20. listopadu ] 940.) Jeřábkově cihelně severně od lobkowiczké obory, SV". od u Roudnice nad Labem, -6- 266 m nad mořem, velmi I krásnou střednoturonskou faunu. ~fezi jinými nálezy jest to i velmi krásný jedinec druhu Aeanthocerae ornatissimum (STOLICZKA ... 

11.
Zahálka, 1887. Beitrag zur Kenntniss der Phymatellen der böhmischen Kreideformation [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Phymatella intumescens, Röm. sp. aus den Scaphiten-Schichten der Rohatetzer Anhöhe bei Raudnitz a.E. (Fig. 1-8). Eine Phymatella intumescens mit erhaltener Struktur der Oberfläche und Skelet wurde bisher in der böhmischen Kreideformation...

 ... zu sein. Die Anzahl der Anschwellungen ist geringer. Ein solches Exemplar, welches auf der Figur 5 abgebildet ist, hat nur drei kugel- 1) Č. Z. Geologie výšiny Rohatecké u Roudnice n. L. (Geologie schen dem Skelete walzenförmige Nadeln. Am Anfange des Stieles, welcher bis einige cm. lang zu sein pflegt, fangen die Arme der Nadeln an sich zu verlängern ... 

12.
Perner, 1897. Foraminifery vrstev Bělohorských [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Über die Foraminiferen der Weissenberger Schichten. Von DR. JAR. PERNER, Assistenten an der palaeontologischen Abtheilung des königl. böhm. Museums in Prag. (Resumé des böhmischen Textes.) Vorrede. Die vorliegende Arbeit bildet die...

 ... bohatství na druhy « velmi problematickou cenu. Obr. č. 8. upomína velice tak' na Nod. hliformis D' Orb. (viz Brady. Challenger. p. 500. Pl. LXIII. fig. 31). Naleziště: Bezděkov u Roudnice, Přemyšlany, Dřínov. Dentalina Koemeri Neu^eboren. Tab. III. obr. 16, 28. Neugeboren. Denksch. k. Akad. Wiss. Wien. Bd. XII L8S6. p. 82. Taf. 11. fig. 13—17. Brady ... 

13.
Zahálka, 1916. Die Sudetische Kreideformation und ihre Aequivalente [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Čeněk Zahálka, 1916. Die Sudetische Kreideformation und ihre Aequivalente in den westlichen Ländern Mitteleuropas. Jahrbuch der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt (Lechner) Wien 65 (1/2): 1-176.

 ... X (= Zone a Terebratulina gracilis la plus super.), Uber dieses werden wir gelegentlich auch hier abhandeln (siehe weiter). 1) Utvar kfldovy v Ceskem StredohofL Päsmo 11. Roudnice. (Die Kreideformation im böhm, Mittelgebirge. Z"One 11. Baudnits. Manuskript.) Jahrbuch d, k. k, geol, Belehsanatalt, 1916, 66. Band, 1. Heft. (C. Zahil.lka.) 3 18 C..Zahalka ... 

14.
Želízko, 1919. Nachtrag zur Kenntnis der Gervillien der böhmischen Oberkreide [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Anläßlich meiner fortgesetzten Studien in der ostböhmischen Oberkreide während des Sommers 1918 konnte ich endlich den Rest der umfangreichen, mehr als zehntausend Fossilien zählenden Sammlung des Herrn Schuldirektors Ferina in Morašic...

 ... 2, pag. 277-280 und Neuer Beitrag zur Kenntnis der Gervillien der höhmischen Oberkreide. Ibid. 1917. Bd. 67, Heft 2, pag. 387-840. ') Vychodocesky ütvar kfidovy. Pag. 61. Roudnice 1918. Jahrbuch d. k. k geol. Reichsanstalt, 1918. M. Bd„ 1. u. t. Hfl. (J. V. Zelizko.) Gervillia Frici n. sp. Taf. VIII, Fig. 1. Eine ungemein lange, gegen die Spitze zu ... 

15.
Die paläontologische Literatur (Kreide) über Sachsen & Böhmen
kreidefossilien.de » Literatur » Literatur

Der Export der vollständigen Bibliographie nach BiBTeX ist hier möglich. 1. Allgemeines 2. Paläozoologie 2.1 Mikro- & Nannofossilien: Foraminifera, Radiolaria, Dinoflagellata, ... 2.2 Porifera 2.3 Anthozoa (und andere Cnidaria) 2...

 ... Österreich-Ungarns und des Orients (Wilhelm Braumüller) Wien 5 (2): 15–25. Zahálka, Č., 1887. Verrucocoelia vectensis, Hinde. Nová spongie pro český útvar křidový z okolí Roudnice – Vestník Kralovské ceské spolecnosti náuk. Trída mathematicko-prírodovedecká (Nákladem Královské ceské spolecnosti náuk) Praha 1886: 658–659. Zahálka, Č., 1887a. Beitrag ... 

16.
Zahálka, 1887. Ueber zwei Spongien aus der Kreideformation von Raudnitz a.d. Elbe (Böhmen) [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Čeněk Zahálka, 1887. Ueber zwei Spongien aus der Kreideformation von Raudnitz a.d. Elbe (Böhmen). Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients (Wilhelm Braumüller) Wien 5 (2): 15–25.

UEBER ZWEI SP0NGIEN AUS DER KREIDEFORMATION VON RAUDNITZ A. D. ELBE (BÖHMEN). VON C. ZAHALKA. Mit 2 Tafeln. Thecosiphonia ternata, Reuss, sp. Taf. IX(I), Fig. 1—7. 1844. Cnemidium ternatum, Reuss, Die Kreidegebilde. S. 298. 1846. Siphonia ternata, Reuss, Die Versteinerungen, II. S. 72, Taf. 17, Fig. I, 3 1849. „ „ Geinitz, Das Quadersandstgb., S. 256 ... 

17.
Velenovský, 1887. Neue Beiträge zur Kenntnis der Pflanzen des böhmischen Cenomans [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

[...] Pflanzenabdrücke aus den Perucer (Cenomaner) Schichten bereichert, von welchen freilich die Dicotylen-Blätter die zahlreichsten sind. Der billigen Forderung moderner Phytopalaeontologen folgend wollen wir aber die botanisclı...

 ... Nové Granady ... - nn. 647 45. Stole A., Příspěvky k Fauně Sumavsk6 . - - ae 650 46. Zahálka č, Verrucocoelia vectensis, Hinde. Nová spongie pro český útvar křidový z okolí Roudnice. 8 1 tabulkou .......... 658 47. Novák Oltom.,“Zur Kenntniss der Fauna der Etage F—f, in der palacozoischen Schichtengruppe Běhmens. Mit 2 Tafeln ......... 660633 Mysleme ... 

18.
Katzer, 1892. Geologie von Böhmen [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Friedrich Katzer, 1892. Geologie von Böhmen. Der geognostische Aufbau und die geologische Entwickelung des Landes. Mit besonderer Berücksichtigung der Erzvorkommen und der verwendbaren Minerale und Gesteine. (I. Taussig) Prag: 1–1606 (1068 Abbildungen, 4 Porträts, 3 Kartenbeilagen).

 ... Prvni z_prav& o geolog. pomt'!rech vyiny Brozanske. Krajina rnezi Lovosicemi, Ci2kovicemi a Lukavcem. Zpravy o zased. kräl. eske spol. nauk 1884. - Geologie vySiny Rohatecke u Roudnice n. L. lbid. 1885. - Druha zprava o geolog. pomt'!rech vysoe. Brozanske. Krajina mezi Ci!kovicemi, Lukavcem, Libochovicemi a Budyni. lbid. 1887. t I . 1240 lll. Mesozoische ... 

19.
Fritsch, 1889. Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation. 4. Die Teplitzer Schichten [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Als weiteren Schritt der monographischen Bearbeitung der einzelnen Schichten der böhm. Kreideformation übergebe ich hiemit die vierte Studie: Die Teplitzer Schichten.*) In dieser Arbeit stellte ich mir als Hauptaufgabe den palaeontologischen...

 ... LoYoaicemi, Cííkovicemi a Lukavcem. (Zprávy o zasedání král. ôeské spolecnosti nauk ze due 81. fíjna 1884.) S geologickou mapou a prûfezem. ?. Zahálka, Geologie vysiny Rohatecké a Roudnice n. L. (Zprávy o zasedání král. èeské spolecnosti nauk 1885, str. 363.) C. Zahálka, Druhá zpráva o geologickych pomërech vysociny Brozanské. Krajina mezi Ciikovicemi ... 

20.
Počta, 1884-1885. Über isolirte Kieselspongiennadeln aus der böhmischen Kreideformation I, II [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Uiber isolirte Kieslspongiennadeln aus der böhm. Kreideformation. Vorgetragen von Philipp Počta am 26. October 1883. Mit einer Tafel. I. 1. Einleitung. Bei der Untersuchung von Spongien aus verschiedenen Schichten der böhm. Kreideformation...

 ... unter der Kirche. 39. Hrädek unter Rannay, unterste glaukonit. Schichte. 34. Hrädek, Übergangsschichten. 35. Am Wege von Hrädek nach Vebran. 36. Vrchlabi oberhalb Bezdekov bei Roudnice. 37. Schelesen bei Michelob, grünliche Schichte. 38. Liboritz bei Michelob, Mergel aus dem Quader. 39. Öernoseky. 40. Louny unterhalb der Fabrik. 41. Louny, Tropfstein ... 

Ergebnisseiten: 1|2

Nicht fündig geworden? Versuchen Sie es mit der Suche in den Literaturnachweisen